Uprawa grzybów

Biologia i uprawa twardziaka jadalnego Shitake

Biologia i uprawa twardziaka jadalnego Shitake

Kompendium wiedzy na temat biologii i upra­wy shiitake. Kompleksowe i szczegółowe, opraco­wanie zagadnień, dotyczących produkcji uprawy shitaka. Stano­wić może cenną pozycję zarówno dla producentów grzybów, jak i studentów wydziałów ogrodniczych i rolniczych....

Nowa ochrona pieczarki

Nowa ochrona pieczarki

Działania ochronne i założenia nowego podejścia do zapobiegania stratom powodowanym przez choroby i szkodniki pieczarek...

24,90 zł
Ochrona pieczarki

Ochrona pieczarki

Omówienie chorób pieczarki wywoływanych przez wirusy, bakterie i grzyby, sposoby ochrony pieczarki przed chorobami...

22,00 zł
Pieczarka uprawa intensywna

Pieczarka uprawa intensywna

Poradnik dla producentów pieczarki i osób chcących zająć się uprawą, porusza kwestie od założenia pieczarkarni przez choroby pieczarek aż po zbiór i transport pieczarek....

38,90 zł
Produkcja pieczarki na podłożu fazy III

Produkcja pieczarki na podłożu fazy III

Książka ta zamyka cykl obrazujący rozwój technologii produkcji pieczarki i podłoża, jaki dokonał się przez ostatnie 15 lat w Polsce...

33,00 zł
Produkcja podłoża do uprawy pieczarek

Produkcja podłoża do uprawy pieczarek

Opracowanie koncentruje się na aspektach praktycznych produkcji podłoża do uprawy pieczareki jest efektem doświadczeń autora wyniesionych ze współpracy z większością polskich kompostowni z wdrażania i rozwoju jego produkcji w latach 1993-2006....

Zielone pleśnie w uprawie pieczarki

Zielone pleśnie w uprawie pieczarki

Niniejsze opracowanie jest próbą opisania i wyjaśnie­nia tego zagadnienia, w oparciu o własne obserwacje, opinie środowiska i dostępną literaturę z wynikami prowadzonych badań naukowych, przy­datnych dla praktyki produkcyjnej...

19,00 zł