Rybactwo

Anatomia ryb

Anatomia ryb

Książka zawiera opisy anatomiczne gatunków ryb występujących nie tylko w Polsce czy Europie, ale również ryb egzotycznych spoza naszych szerokości geograficznych. Każdy rozdział jest bogato ilustrowany szczegó­łowymi schematami, rysunkami i zdjęciami mikroskopowymi....

35,90 zł
Choroby ryb śródlądowych

Choroby ryb śródlądowych

Książka zawiera zbiór wiadomości dotyczący chorób ryb, w tym podstawowe informacje z zakresu zatruć występujących w środowisku wodnym. Aktualne dane z zakresu etiologii i patogenezy chorób ryb po­łączone są z praktycznymi metodami ich rozpoznawania, profilaktyki i le­czenia....

50,00 zł
Poradnik hodowcy ryb

Poradnik hodowcy ryb

Poradnik dotyczy wszystkich aspektów związanych z hodowlą ryb, budowy i planowania stawów rybnych, żywienia ryb a także chorób, odłowów i metod zimowania....

55,00 zł
Stawy małe zbiorniki wodne. Planowanie, wykonawstwo, użytkowanie

Stawy małe zbiorniki wodne. Planowanie, wykonawstwo, użytkowanie

Przedstawienie roli i funkcji stawów oraz podanie podstawowych informacji dotyczących planowania, budowy i użytkowania tego typu obiektów....

31,90 zł