Agrobiznes

Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi

Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi

System pomocy społecznej w Polsce w latach 1990–2009 i jego beneficjenci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi ...

30,00 zł
Prognozowanie w agrobiznesie Teoria i przykłady zastosowania

Prognozowanie w agrobiznesie Teoria i przykłady zastosowania

Prognozowanie w agrobiznesie, ogólne zagadnienia prognozowania, metody, etapy, podstawy modelowania, modele

38,00 zł
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw rolniczych

Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw rolniczych

Podstawowym celem badań empirycznych było porównanie skuteczności prognostycznej „typowych" modeli wczesnego ostrzegania oraz określenie ich roli i przydatności w predykcji zagrożenia upadłością przedsiębiorstw tego sektora oraz opracowanie modelu uwzględniającego charakterystyczne cechy działalności rolniczej i specyfikę dużych przedsiębiorstw rolniczych....

39,90 zł
Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

Analizę mechanizmów obejmowania funkcji sołtysa, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych....

29,90 zł
Rolnicze strategie pracy i przetrwania

Rolnicze strategie pracy i przetrwania

Książka przedstawia problem kulturowych i społecznych aspektów działalności ekonomicznej współczesnych rolników w Polsce.

35,90 zł
Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender przedstawia sytuację zarobkową kobiet na obszarach wiejskich Mazowsza oraz zmiany w niej zachodzące....

30,00 zł
Smak zmiany Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej

Smak zmiany Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej

Autor na przykładzie kilku krajów europejskich, w tym Polski, podejmuje próby budowania nowych, alternatywnych sieci łączących rolnictwo z konsumentami, sprzyjających tworzeniu systemu zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności....

34,90 zł
Socjologia wsi polskiej

Socjologia wsi polskiej

Socjologia wsi zawiera działy historia i gospodarka wsi polskiej oraz wątki dotyczące stylu życia i kultury wiejskiej. ...

59,90 zł
Technika opakowań

Technika opakowań

Kompendium wiedzy na temat opakowalnictwa – zarówno stan aktualny jak i perspektywy rozwoju przemysłu opakowań oraz problemów natury technologicznej i materiałowej...

85,90 zł