Agrobiznes

 Katalog Firm Paszowych 2019

Katalog Firm Paszowych 2019

Katalog zawiera informacje o ponad 500 firmach związanych z branżą paszową.

69,00 zł
Agrobiznes

Agrobiznes

Przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową, opisano wybrane rynki rolne....

Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce

Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce

W pracy pojęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwości zwiększenia jej zatrudnienia poza rolnictwem....

39,90 zł
23,90 zł
Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Jest to publikacja frapująca i prowokująca do przemyśleń jako przykład solidnie, mądrze i konsekwentnie zrealizowanych zamierzeń badawczych, w istotny sposób sterowanych myśleniem teoretycznym, które udatnie przekłada się na cele empiryczne, co prowadzi do ciekawych ustaleń....

36,90 zł
Marketing produktów żywnościowych

Marketing produktów żywnościowych

Problematyka marketingu artykułów żywnościowych przez dłuższy okres pozostawała w Polsce na uboczu zainteresowań badawczych i wydawniczych. W warunkach bowiem stałych niedoborów nawet produkty złej jakości mogły być z łatwością sprzedane bez wykorzystywania narzędzi marketingowych. Dotyczyło to również rynku żywnościowego....

12,90 zł
Media relations w sektorze rolno-spożywczym

Media relations w sektorze rolno-spożywczym

Relacje z mediami w sektorze rolno-spożywczym i agrobiznesie, budowanie relacji, reklama w mediach, media relations, Slow Food...

23,90 zł
Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich

Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich

Rozważania nad sposobami rozwoju obszarów wiejskich, umocowanie teoretyczne oraz doskonałe umiejscowienie tematyki badań w ustawodawstwie polskim i unijnym...

30,90 zł
Podstawy polityki regionalnej

Podstawy polityki regionalnej

Polityka regionalna stanowi jedną z głównych dziedzin polityki gospodarczej kraju, skrypt stanowi podstawę treści wykładów i ćwiczeń dla studentów kierunku ekonomia oraz innych kursów, na których przedmiot ten jest realizowany...

21,90 zł
Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi

Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi

System pomocy społecznej w Polsce w latach 1990–2009 i jego beneficjenci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi ...

30,00 zł