Biologia

 Fizjologia roślin

Fizjologia roślin

Nowe, zmienione i poprawione, czwarte wydanie znanego i cenionego podręcznika akademickiego dotyczącego fizjologii roślin...

99,00 zł
 Fizjologia roślin - wprowadzenie

Fizjologia roślin - wprowadzenie

Książka zawiera podstawową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania organizmów roślinnych. Napisana zwięźle i przystępnie, stanowi wprowadzenie do problematyki biologii eksperymentalnej i fizjologii roślin....

Aerobiologia

Aerobiologia

Przedstawiono historię i zakres badań oraz metody stosowane w aerobiologii. Zaprezentowano również organizację aerobiologicznych badań w sieci europejskiej, koordynującej działanie jednostek naukowych...

64,90 zł
Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia jest działem biotechnologii wykorzystywanym w rolnictwie, leśnictwie oraz gospodarce żywnościowej. Opiera się na metodach inżynierii genetycznej oraz innych osiągnięciach współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej...

69,00 zł
Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych Organy wegetatywne

Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych Organy wegetatywne

Anatomia, histologia i morfologia roślin naczyniowych ...

79,50 zł
Biochemia Krótki kurs

Biochemia Krótki kurs

W Kursie biochemii czytelnik dowiaduje się o mechanizmach zachodzących w jego organizmie, takich jak np. jedzenie, trawienie, wydalanie, ćwiczenia fizyczne, a także poznaje molekularne podstawy otyłości i proponowanych diet odchudzających. ...

159,00 zł
Biocybernetyka Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

Biocybernetyka Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

Modele cybernetyczne i ich zastosowania, metody tworzenia modeli biocybernetycznych, biocybernetyczne modele prostych systemów biologicznych, modelowanie systemów dynamicznych, modelowanie systemu nerwowego i narządów zmysłów....

54,90 zł
Biofizyka molekularna + CD Zjawiska Instrumenty Modelowanie

Biofizyka molekularna + CD Zjawiska Instrumenty Modelowanie

Podręcznik przedstawiający zagadnienia biofizyki molekularnej, podstawy teoretyczne opisywanych zjawisk, jak i współczesne metody stosowane w tej dziedzinie nauki....

64,90 zł
Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych....

59,90 zł
Biologia Campbella

Biologia Campbella

Tekst podręcznika ilustrują zdjęcia, schematy i wykresy, wyjaśniające trudniejsze do zrozumienia procesy i zjawiska biologiczne....

148,00 zł
Biologia komórki roślinnej Funkcja tom 2

Biologia komórki roślinnej Funkcja tom 2

W tomie 2 zebrano informacje dotyczące: budowy i działania genomu komórek roślinnych, funkcjonowania systemu błon wewnętrznych, integracji metabolicznej i homeostazy energetyczne...

78,90 zł
Biologia komórki roślinnej Struktura tom 1

Biologia komórki roślinnej Struktura tom 1

Podręcznik poświęcony biologii komórki roślinnej opisuje związki między strukturą składników budujących komórkę a jej funkcjonowaniem....

69,90 zł
Biologia molekularna bakterii

Biologia molekularna bakterii

Podręcznik opisujący w dogłębny i kompleksowy sposób bakterie od strony molekularnej. Obejmuje przegląd aktualnych danych na temat budowy i ich funkcjonowania oraz wybrane zagadnienia wiążące się z ich znaczeniem....

129,90 zł
Biologia rozrodu zwierząt

Biologia rozrodu zwierząt

Jest to pierwsza w Polsce książka naukowa, w której kompleksowo przedstawiono aktualny i ogólnoświatowy stan badań oraz bogaty dorobek polskich placówek badawczych w zakresie rozrodu zwierząt....

Biologia rozwoju Krótkie wykłady

Biologia rozwoju Krótkie wykłady

Zwięzły, a jednocześnie kompleksowy wykład biologii rozwoju dla studentów ujęty w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania. Książka zawiera wiadomości na temat rozwoju zarodkowego zwierząt....

59,90 zł
Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

W książce omówiono procesy zachodzące w organizmach żywych w sposób zintegrowany, pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związki przyczynowo-skutkowe w biologii, a szczególnie w biochemii....

52,90 zł
Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

Nowe, zmienione wydanie cenionego podręcznika, wprowadzającego w niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy – biopsychologię!...

56,00 zł
Biotechnologia roślin

Biotechnologia roślin

Prezentuje zarówno podstawy, tj. aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin, jak również zastosowanie w rozmnażaniu hodowli i nasiennictwie, ochronie roślin przed chorobami, tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych wykorzystywanych w rolnictwie, ogrodnictwie, medycynie i przemyśle farmaceutycznym....

75,90 zł
Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 2 obejmuje część botaniki – morfologię – i poświęcona została opisowi ukształtowania i budowy organizmów z punktu widzenia ontogenezy ich ciała, czyli prokariotycznych i eukariotycznych....

46,90 zł