Biologia

 Fizjologia roślin

Fizjologia roślin

Nowe, zmienione i poprawione, czwarte wydanie znanego i cenionego podręcznika akademickiego dotyczącego fizjologii roślin...

110,90 zł
 Fizjologia roślin - wprowadzenie

Fizjologia roślin - wprowadzenie

Książka zawiera podstawową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania organizmów roślinnych. Napisana zwięźle i przystępnie, stanowi wprowadzenie do problematyki biologii eksperymentalnej i fizjologii roślin....

55,90 zł
Aerobiologia

Aerobiologia

Przedstawiono historię i zakres badań oraz metody stosowane w aerobiologii. Zaprezentowano również organizację aerobiologicznych badań w sieci europejskiej, koordynującej działanie jednostek naukowych...

64,90 zł
Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia jest działem biotechnologii wykorzystywanym w rolnictwie, leśnictwie oraz gospodarce żywnościowej. Opiera się na metodach inżynierii genetycznej oraz innych osiągnięciach współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej...

69,00 zł
Biocybernetyka Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

Biocybernetyka Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

Modele cybernetyczne i ich zastosowania, metody tworzenia modeli biocybernetycznych, biocybernetyczne modele prostych systemów biologicznych, modelowanie systemów dynamicznych, modelowanie systemu nerwowego i narządów zmysłów....

55,90 zł
Biofizyka molekularna + CD Zjawiska Instrumenty Modelowanie

Biofizyka molekularna + CD Zjawiska Instrumenty Modelowanie

Podręcznik przedstawiający zagadnienia biofizyki molekularnej, podstawy teoretyczne opisywanych zjawisk, jak i współczesne metody stosowane w tej dziedzinie nauki....

90,90 zł
Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych....

85,90 zł
Biologia Campbella

Biologia Campbella

Tekst podręcznika ilustrują zdjęcia, schematy i wykresy, wyjaśniające trudniejsze do zrozumienia procesy i zjawiska biologiczne....

155,00 zł
Biologia molekularna bakterii

Biologia molekularna bakterii

Podręcznik opisujący w dogłębny i kompleksowy sposób bakterie od strony molekularnej. Obejmuje przegląd aktualnych danych na temat budowy i ich funkcjonowania oraz wybrane zagadnienia wiążące się z ich znaczeniem....

119,90 zł
Biologia rozrodu zwierząt

Biologia rozrodu zwierząt

Jest to pierwsza w Polsce książka naukowa, w której kompleksowo przedstawiono aktualny i ogólnoświatowy stan badań oraz bogaty dorobek polskich placówek badawczych w zakresie rozrodu zwierząt....

Biologia rozwoju Krótkie wykłady

Biologia rozwoju Krótkie wykłady

Zwięzły, a jednocześnie kompleksowy wykład biologii rozwoju dla studentów ujęty w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania. Książka zawiera wiadomości na temat rozwoju zarodkowego zwierząt....

85,90 zł
Biologia systemów

Biologia systemów

W książce omówiono procesy zachodzące w organizmach żywych w sposób zintegrowany, pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związki przyczynowo-skutkowe w biologii, a szczególnie w biochemii....

55,90 zł
Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

Nowe, zmienione wydanie cenionego podręcznika, wprowadzającego w niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy – biopsychologię!...

76,00 zł
Biotechnologia roślin

Biotechnologia roślin

Prezentuje zarówno podstawy, tj. aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin, jak również zastosowanie w rozmnażaniu hodowli i nasiennictwie, ochronie roślin przed chorobami, tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych wykorzystywanych w rolnictwie, ogrodnictwie, medycynie i przemyśle farmaceutycznym....

99,90 zł
Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 2 obejmuje część botaniki – morfologię – i poświęcona została opisowi ukształtowania i budowy organizmów z punktu widzenia ontogenezy ich ciała, czyli prokariotycznych i eukariotycznych....

70,90 zł
Botanika tom 2 Systematyka

Botanika tom 2 Systematyka

Botanika tom 2 systematyka - kładzie nacisk na zagadnienia filogenetyczne, opisując świat organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin głównie z punktu widzenia ich przypuszczalnego rozwoju rodowego....

95,90 zł
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej wydanie ósme poprawione i rozszerzone, podstawowe wiadomości o technice labolatoryjnej.

19,00 zł
Ćwiczenia z biochemii

Ćwiczenia z biochemii

W podręczniku omówiono wszystkie ważne metody i techniki stosowane w badaniach biochemicznych i laboratoriach, dotyczące głównych grup związków występujących w materiale organicznym oraz analizę płynów ustrojowych, a także wyodrębnienie struktur subkomórkowych....

95,90 zł
Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt

Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt

Podręcznik dla studentów biologii, weterynarii i kierunków pokrewnych prezentujący przebieg rozwoju zwierząt należących do różnych grup systematycznych - nicieni, owadów, jeżowców, ryb, płazów, ptaków i ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów modelowych dla danej grupy. W podręczniku zawarto również praktyczne wskazówki wykonania doświadczeń. ...

50,00 zł