Biologia

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

Jest to pierwsza tego typu publikacja, opracowana przez pracowników naukowych zaangażowanych osobiście w realizację w Polsce programów ochrony zasobów genetycznych wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich i dziko żyjących...

44,90 zł
Odmianoznawstwo i ocena odmian

Odmianoznawstwo i ocena odmian

Kompendium wiedzy porządkujące i opisujące podstawowe pojęcia i informacje. o ocenie odmian i odmianoznawstwie określa rolę i znaczenie odmiany jako podmiotu badań, środka publikacji, przedmiotu czynności prawnych, także w kontekście efektywności postępu hodowlanego. zawarto tu szeroki przegląd metod i sposobów badania odmian najważniejszych grup roślin uprawnych, a także zasady określania i identyfikacji podstawowych cech odmian, determinujących ich właściwości, wartość użytkowa i gospodarcza....

30,00 zł
Paradoks trucizn przyjazne i wrogie

Paradoks trucizn przyjazne i wrogie

Książka wyjaśnia, dlaczego substancje chemiczne, z którymi stykamy się na co dzień, raz są pożyteczne a w innych warunkach szkodzą...

64,90 zł
Podstawy biochemii

Podstawy biochemii

Podręcznik Podstawy biochemii zawiera wiedzę o składzie i funkcjach komórki, energetyce i katalizie przemian biochemicznych, koenzymach, witaminach i związkach pokrewnych, budowie, przemianach i funkcjach kwasów nukleinowych...

75,90 zł
Podstawy biotechnologii przemysłowej

Podstawy biotechnologii przemysłowej

Po krótkim wprowadzeniu w historię biotechnologii i wskazaniu na jej tendencje rozwojowe, w podręczniku przedstawiono ogólne zasady procesów mikrobiologicznych,...

69,90 zł
Podstawy cytogenetyki roślin

Podstawy cytogenetyki roślin

Jedyny w literaturze polskiej podręcznik dotyczący cytogenetyki roślin, omówiono genom jądrowy, markery chromosomów, cytogenetykę molekularną w badaniach filogenetycznych, poliploidalność w ontogenezie, ewolucji i hodowli roślin...

70,90 zł
Podstawy wirusologii molekularnej

Podstawy wirusologii molekularnej

Kompendium współczesnej wiedzy o wirusach, ich biologii molekularnej, oparte na najnowszych badaniach...

99,90 zł
Proteomika i metabolomika

Proteomika i metabolomika

Proteomika jest nauką zajmującą się badaniem struktury białek oraz zależności między budową danego białka a sprawowaną przez niego funkcją biologiczną. ...

65,00 zł
Słownik roślin użytkowych polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Słownik roślin użytkowych polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Słownik roślin użytkowych liczy ponad 1400. Zaktualizowano nomenklaturę łacińską rodzin, rodzajów i większości gatunków, uzupełniono nazwy polskie, angielskie (amerykańskie), niemieckie, francuskie i rosyjskie. Unowocześniono opisy wielu gatunków, dodano lub zaktualizowano informacje dotyczące ich zastosowania oraz występowania. ...

40,00 zł
Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków

Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków

Autorzy pragną udostępnić wy­niki badań światowych i własnych, które uzyskali, realizując w latach 2003-2006 pro­jekt zamawiany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego pt. „Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego u noworodków zwierząt w celu zwiększenia ich przeżywalności i poprawy stanu zdrowotnego "....

38,90 zł
Strukturalne podstawy biologii komórki

Strukturalne podstawy biologii komórki

W książce opisano różne typy komórek roślinnych i zwierzęcych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na powiązania strukturalnej organizacji ich cytoplazmy z biegnącymi w nich podstawowymi czynnościami fizjologicznymi....

75,90 zł
Toksykologia współczesna

Toksykologia współczesna

Współczesna nauka zajmuje się toksykologią poszczególnych związków chemicznych oraz ich wykorzystaniem w praktyce.

179,90 zł
Transport i dystrybucja substancji pokarmowych w roślinach

Transport i dystrybucja substancji pokarmowych w roślinach

Głównym zamierzeniem autorki niniejszej publikacji było przedstawienie, możliwie wszechstronnie, problemu transportu i dystrybucji substancji pokarmowych, głównie szeroko pojętych produktów fotosyntezy w interakcji z wielkością produkcji fotosyntetycznej, a tylko fragmentarycznie - z zaopatrzeniem roślin w związki mineralne....

Współczesna synteza organiczna Wybór eksperymentów

Współczesna synteza organiczna Wybór eksperymentów

Podręcznik współczesnej chemii organicznej, doskonale zilustrowany ćwiczeniami, nowoczesna preparatyka organiczna ...

90,90 zł
Zachowanie się zwierząt Zarys problematyki

Zachowanie się zwierząt Zarys problematyki

Podręcznik wprowadzający studentów w zagadnienia behawioru zwierząt.

Zoologia Bezkręgowce tom 1 część 1

Zoologia Bezkręgowce tom 1 część 1

W części 1 położono szczególny nacisk na grupy mające olbrzymie znaczenie chorobotwórcze, takie jak: tasiemce, przywry i nicienie....

95,90 zł
Zoologia bezkręgowce tom 1 część 2

Zoologia bezkręgowce tom 1 część 2

Druga część tomu pierwszego obejmuje wszystkie typy bezkręgowych wtórnojamowców, z wyjątkiem stawonogów.

95,90 zł
Zoologia dla uczelni rolniczych

Zoologia dla uczelni rolniczych

Pozycja jest cennym podręcznikiem zoologii przede wszystkim dla studentów uczelni rolniczych, ale także dla studentów wszystkich innych kierunków biologicznych oraz dla uczniów szkół średnich....

75,90 zł
Zoologia tom 2 część 1 Stawonogi  Szczękoczułkopodobne skorupiaki

Zoologia tom 2 część 1 Stawonogi Szczękoczułkopodobne skorupiaki

Podręcznik zoologii systematycznej opisującego różnorodność stawonogó, zawiera pełne dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju, a także rozmieszczeniu stawonogów na kuli ziemskiej ...

95,90 zł
Zoologia tom 2 część 2 Stawonogi

Zoologia tom 2 część 2 Stawonogi

Druga część tomu drugiego wyjątkowego i nowoczesnego podręcznika zoologii systematycznej opisującego różnorodność stawonogów będących najliczniejszym i najbardziej zróżnicowanym zarówno morfologicznie, jak i ekologicznie typem świata zwierzęcego...

109,90 zł