Energia odnawialna, rośliny energetyczne

Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii

Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii

Właściwości biogazu oraz surowce do produkcji biogazu, zasady ich magazynowania i przygotowania do fermentacji, budowa biogazowni rolniczej...

41,90 zł
Biogazownie rolnicze

Biogazownie rolnicze

Opisano możliwości pozyskiwania energii w instalacjach biogazowych, projekty biogazowni, uwarunkowania formalno-prawne, ocenę ekonomiczno-techniczną instalacji...

Biopaliwa Proekologiczne odnawialne źródła energii

Biopaliwa Proekologiczne odnawialne źródła energii

Książka przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, zawierająca maksymal­nie dużo informacji przekazanych w sposób najbardziej przystępny, nie może mieć ani hermetycznej formy zrozumiałej jedynie dla fachowców z danej dziedziny, ani spłycać zagadnienia do formy popularnej. ...

Biopaliwo rzepakowe

Biopaliwo rzepakowe

Przedstawiono technologię uprawy rzepaku i sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego (metyloestru oleju rzepakowego), opis tłoczenia oleju, uwarunkowania produkcji biopaliwa, zasady kalkulacji kosztów produkcji umożliwiają...

27,50 zł
Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe

Wykorzystywanie energii wiatrowej, omówiono podstawy teoretyczne, a także zasady i sposoby praktycznej realizacji elektrowni wiatrowych....

30,90 zł
Energetyka słoneczna budynku

Energetyka słoneczna budynku

Usystematyzowana wiedza dotycząca zjawisk pozyskiwania, konwersji, magazynowania i wykorzystania energii promieniowania słonecznego...

56,90 zł
Energetyka w odsłonach

Energetyka w odsłonach

Ochrona środowiska, logistyka, odnawialne źródła energii, prawo, technologia, gospodarka, finanse, bezpieczeństwo

57,90 zł
Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

Zagadnienia dotyczące energii wiatrowej, energii wodnej, energii biomasy, energii geotermalnej, energii słonecznej oraz konwersję energii słonecznej w elektryczną, a także samowystarczalne rejony energetycznie...

53,90 zł
Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

Książka zawiera pełny wykład na temat elektrowni wiatrowych. Autor przedstawia w niej rozwiązania techniczne urządzeń elektrowni wiatrowych (turbiny wiatrowe, generatory asynchroniczne i synchroniczne, przetwornice, układy regulacji). ...

51,90 zł
Farmy wiatrowe Zagrożenia dla człowieka i środowiska

Farmy wiatrowe Zagrożenia dla człowieka i środowiska

Publikacja dotyczącza wyboru odpowiednich lokalizacji na przemysłowe farmy wiatrowe.

24,90 zł
Fotowoltaika

Fotowoltaika

Podręcznik dotyczący fotowoltaiki dla studentów, uczniów, instalatorów, inwestorów

66,00 zł
Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne

Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne

Treść książki pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących budowy, montażu, eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych...