Ochrona środowiska, ekologia

 Gospodarka a środowisko i ekologia

Gospodarka a środowisko i ekologia

Przedstawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno-gospodarcze było zawsze wyraźne i rzadko kwestionowane....

45,90 zł
 Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian...

29,90 zł
 Prawo ochrony środowiska Komentarz

Prawo ochrony środowiska Komentarz

Komentarz szeroko omawia zagadnienia: ochrony zasobów środowiska, przeciwdziałania zanieczyszczeniom i poważnym awariom, środków finansowo-prawnych służących ochronie środowiska, odpowiedzialności w ochronie środowiska oraz organizacji i funkcjonowania organów administracji do spraw ochrony środowiska....

239,90 zł
29 zmian prawnych w ochronie środowiska które weszły życie w 2017 r.

29 zmian prawnych w ochronie środowiska które weszły życie w 2017 r.

29 zmian prawnych w ochronie środowiska, które weszły życie w 2017 r. to publikacja dzięki której przedsiębiorca z łatwością przebrnie przez najnowsze nowości prawne związane np. z wycinką drzew i krzewów, procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy szeregu zmian prawnych w gospodarce odpadami. Podpowiadamy, jak interpretować nowe przepisy i wdrożyć je w przedsiębiorstwie....

75,90 zł
Eco Solutions

Eco Solutions

Poznaj różne rozwiązania, dzięki którym możesz wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju do swojego życia. By zacząć dbać o planetę, na której żyjemy i na której będą żyły przyszłe pokolenia....

92,90 zł
Ekologia ewolucyjna

Ekologia ewolucyjna

Podręcznik ekologii ewolucyjnej tłumaczący teoretyczne koncepcje leżące u podstaw tej dziedziny wiedzy bez posługiwania się wyższą matematyką i zwracający uwagę nie tylko na jej konsekwencje dla ekologii i biologii ogólnej, ale także społeczeństwa człowieka....

39,90 zł
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia

Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia

Problematyka zawarta w niniejszej pracy ujmuje podstawowe zagadnienia z ekologii, ochrony środowiska i przyrody oraz relacji człowiek a środowisko....

Ekologia Krótkie wykłady

Ekologia Krótkie wykłady

Książka oprócz podstawowej wiedzy ekologicznej zawiera rozdziały poświęcone tzw. ekologii aplikacyjnej - zasadom racjonalnej eksploatacji populacji, biologicznej walce ze szkodnikami, ochronie różnorodności gatunkowej, jest także rozdział poświęcony ekotoksykologii....

47,00 zł
Ekologia roślin

Ekologia roślin

Interdyscyplinarny charakter ekologii - jej związek z genetyką, paleobotaniką, biochemią, a także filozofią i etyką....

62,90 zł