Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja rolnictwa część 1

Mechanizacja rolnictwa część 1

Podręcznik Mechanizacja rolnictwa przeznaczony do nauki zawodu technik rolnik (technika i szkoły policealne),

Mechanizacja rolnictwa część 2

Mechanizacja rolnictwa część 2

Mechanizacja rolnictwa część 2 (zawód technik rolnik) to zagadnienia mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej, rozwiązania techniczne stoso­wane w budynkach i pomieszczeniach inwentarskich...

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Kwalifikacja R.3.3

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Kwalifikacja R.3.3

Podręcznik do zawodu rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu

47,90 zł
Podstawy rysunku technicznego

Podstawy rysunku technicznego

W książce przedstawiono zasady rysunku technicznego maszynowego dotyczące: przedstawiania przedmiotów na rysunkach technicznych; wymiarowania; doboru właściwych dokładności wykonania wymiarów liniowych i kątowych oraz dopuszczalnych błędów kształtu i położenia; oznaczania struktury geometrycznej powierzchni; rysowania połączeń rozłącznych, sprężyn i kół zębatych....

46,90 zł
Podstawy techniki

Podstawy techniki

W podręczniku Podstawy techniki omówiono podstawy rysunku technicznego i jego zastosowanie, materiałoznawstwo i obróbkę cieplną, różne technologie wytwarzania...

Pojazdy i ciągniki rolnicze

Pojazdy i ciągniki rolnicze

Podstawowe zagadnienia dotyczące: budowy i działania silników spalinowych i pojazdów rolniczych oraz właściwości eksploatacyjnych ciągników i pojazdów...

Rolnictwo część 7. Technika w rolnictwie. Podstawy techniki. Mechanizacja produkcji roślinnej

Rolnictwo część 7. Technika w rolnictwie. Podstawy techniki. Mechanizacja produkcji roślinnej

Podręcznikdo nauki w zawodzie technik rolnik prowadzenie produkcji rolniczej i organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej....

44,90 zł
Rolnictwo część 8. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej

Rolnictwo część 8. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej

Podręcznik do nauki w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej...

44,90 zł