Ogrodnictwo

Rośliny ozdobne

Rośliny ozdobne

Podręcznik Rośliny ozdobne ma pomóc zrozumieć i nauczyć się podstawowych pojęć związanych z nazewnictwem, biologią i doborem roślin, przybliżyć ich wymagania oraz możliwości uprawy  ...

51,00 zł
Sadownictwo

Sadownictwo

Książka obejmuje zagadnienia z zakresu szkółkarstwa, zakładania i prowadzenia sadu, uprawy drzew owocowych, roślin jagodowych, ochrony, zbioru i przechowywania owoców. ...

51,00 zł
Technik ogrodnik Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego

Technik ogrodnik Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego

Książka zawiera pięć przykładowych testów (część pisemna i praktyczna) dla uczniów przygotowujących się egzaminu w zawodzie technik ogrodnik. ...

Warzywnictwo

Warzywnictwo

W książce opisano: pochodzenie i klasyfikacja warzyw, zasady uprawy warzyw w polu, zasady uprawy warzyw pod osłonami, pędzenie warzyw, uprawa grzybów, hodowla, nasiennictwo i doświadczalnictwo roślin warzywnych....

Warzywnictwo

Warzywnictwo

Warzywnictwo jest działem produkcji ogrodniczej, obejmującej ponad 250 gatunków warzyw...

51,00 zł