Zoologia

Animal Rationale Jak zwierzęta mogą nas inspirować? Rodzina, edukacja, biznes

Animal Rationale Jak zwierzęta mogą nas inspirować? Rodzina, edukacja, biznes

Animal Rationale to nie album przyrodniczy. Nie jest także tylko psychologiczną książką. To pięknie ilustrowany, wzruszający przewodnik, który pokazuje, że inspiracji do zmiany na lepsze możemy szukać także w świecie natury....

79,90 zł
Behawioryzm psowatych

Behawioryzm psowatych

Zachowanie się zwierząt to zespół czynności, reakcji behawioralnych, stymulowa­ny bodźcem zewnętrznym (środowiskowym) lub wewnętrznym...

24,90 zł
Biologia rozrodu zwierząt

Biologia rozrodu zwierząt

Jest to pierwsza w Polsce książka naukowa, w której kompleksowo przedstawiono aktualny i ogólnoświatowy stan badań oraz bogaty dorobek polskich placówek badawczych w zakresie rozrodu zwierząt....

Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

Nowe, zmienione wydanie cenionego podręcznika, wprowadzającego w niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy – biopsychologię!...

56,00 zł
Bonobo i ateista

Bonobo i ateista

W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych

43,90 zł
Bystre zwierzę

Bystre zwierzę

Książka napisany żywym, a miejscami wręcz dosadnym językiem manifest nowego antropomorfizmu- programu rzetelnego, naukowego zmierzenia się z faktem, że jesteśmy nie tyle podobni do zwierząt, ale w ścisłym sensie po prostu nimi jesteśmy....

42,90 zł
Ciekawostki z fizjologii zwierząt

Ciekawostki z fizjologii zwierząt

Niniejsza książka jest zbiorem wybranych ciekawostek z zakresu fizjologii zwierząt.

28,00 zł
Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt

Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt

Podręcznik dla studentów biologii, weterynarii i kierunków pokrewnych prezentujący przebieg rozwoju zwierząt należących do różnych grup systematycznych - nicieni, owadów, jeżowców, ryb, płazów, ptaków i ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów modelowych dla danej grupy. W podręczniku zawarto również praktyczne wskazówki wykonania doświadczeń. ...

45,90 zł
Dzikie życie. Przygody biologa ewolucyjnego

Dzikie życie. Przygody biologa ewolucyjnego

Autor opowiada o swym niezwykłym, pełnym przygód życiu, które legło u podstaw rewolucyjnej nauki.

45,90 zł
Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Podręcznik obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jednym z najważniejszych okresów w życiu zwierząt, od urodzenia do odsadzenia, który determinuje dalsze życie i zdrowie, a w przypadku zwierząt gospodarskich także ich produkcyjność....

29,90 zł
Genetyka populacji i metody hodowlane

Genetyka populacji i metody hodowlane

Zagadnienia genetyki populacji i metod hodowlanych poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej)....

Historia zwierząt kręgowych

Historia zwierząt kręgowych

Historia kręgowców jest szczególnie fascynującym działem nauki o życiu, który poucza nas o przeszłości naszego organizmu...

59,90 zł
Księga kości
52,00 zł
42,00 zł
Metody modelowania populacji

Metody modelowania populacji

Na przykładzie modelu populacji autorka zaprezentowała sposoby konstrukcji modeli biologicznych - wyraźnie podkreślając ich związek z materialnie istniejącym układem doświadczalnym - sposób jego zaprogramowania w językach C++ i Pascal oraz metody analizy wyników takiego doświadczenia....

75,90 zł