Produkcja roślinna

Produkcja roślinna część 1

Produkcja roślinna część 1

Podręcznik Produkcja roślinna składa się z dwóch części: informacje dotyczące glebowych i klimatycznych czynnikóworaz technologii produkcji poszczególnych roślin....

Produkcja roślinna część 1

Produkcja roślinna część 1

Część pierwsza Produkcji roślinnej obejmuje zagadnienia związane z wpływem czynników środowiska na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych. ...

Produkcja roślinna część 2

Produkcja roślinna część 2

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik rolnik. ...

Produkcja roślinna część 2

Produkcja roślinna część 2

Część druga podręcznika Produkcja roślinna zawiera informacje dotyczące technologii produkcji poszczególnych roślin...

Produkcja roślinna część 3

Produkcja roślinna część 3

Podręcznik Produkcja roślinna część 3 obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślin: zbożowych, okopowych, przemysłowych, pastewnych oraz trwałych użytków zielonych. ...

Produkcja roślinna część 3

Produkcja roślinna część 3

Podręcznik do produkcji roślinnej przeznaczony do nauki zawodu technik rolnik na poziomie technikum i szkoły policealnej. ...

Prowadzenie produkcji roślinnej część 1

Prowadzenie produkcji roślinnej część 1

Podręcznik do produkcji roślinnej do nowej podstawy programowej, przydatny do nauki w zawodzie technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik.  W części 1 opisano technologię produkcji roślin zbożowych...

48,90 zł
Prowadzenie produkcji roślinnej część 2

Prowadzenie produkcji roślinnej część 2

Podręcznik do nauki zawodów technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik. Część 2 dotyczy utrzymania użytków zielonych, oraz umiejętności identyfikacji traw oraz rolnictwa ekologicznego...

48,90 zł
Rolnictwo część 4. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki

Rolnictwo część 4. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki

Część IV podręcznika obejmuje zagadnienia związane z wpływem różnych czynników środowiska, w tym klimatu, gleby i wody, na produkcję rolniczą oraz nowoczesnej uprawy roli i następstwa roślin na uzyskiwane plony....

38,90 zł
Rolnictwo część 5. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej

Rolnictwo część 5. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej

Podręcznik do nauki w zawodzie technik rolnik, obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i nasiennictwem roślin, nawożeniem oraz ochroną upraw rolniczych zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami integrowanej ochrony roślin...

38,90 zł
Rolnictwo część 6. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej

Rolnictwo część 6. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej

Część VI podręcznika do produkcji roślinnej obejmuje zagadnienia związane z technologią uprawy zbóż, roślin okopowych, przemysłowych i pastewnych oraz z zagospodarowaniem trwałych użytków zielonych....

49,90 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.10.

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.10.

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej...

27,90 zł