Turystyka i hotelarstwo

Prawo turystyczne

Prawo turystyczne

W książce przedstawiono problematykę z zakresu prawa turystycznego, w tym prawne aspekty działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe. ...

79,90 zł
Marketing internetowy w turystyce

Marketing internetowy w turystyce

Kompletny poradnik praktyczny oferuje sprawne narzędzia internetowego marketingu turystycznego i zarządzania dochodami, umożliwiające wyróżnianie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku....

73,90 zł
Geografia turystyki Polski

Geografia turystyki Polski

W podręczniku przedstawiono atrakcyjność turystyczną Polski oraz możliwości dalszego rozwoju ruchu turystycznego.

65,90 zł
Turystyka

Turystyka

Opracowanie zawierające poszerzoną syntezę zagadnień z zakresu turystyki, a także najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych....

64,90 zł
Hotelarstwo podstawowe wiadomości

Hotelarstwo podstawowe wiadomości

Najważniejsze zagadnienia dotyczące hotelarstwa w Polsce, historia, organizacje, charakterystyka podstawowych obiektów bazy noclegowej

61,90 zł
Turystyka kulinarna

Turystyka kulinarna

Autorzy przedstawili m.in. istotę turystyki kulinarnej, znaczenie gastronomii w turystyce, sztukę kulinarną, rodzaje i formy organizacji turystyki kulinarnej, kuchnię polską j jej tradycje żywieniowe, kuchnie regionalne w Polsce, tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe w Polsce oraz ich ochronę w Unii Europejskiej....

56,90 zł
Konkurencyjność regionalna Koncepcje – strategie – przykłady

Konkurencyjność regionalna Koncepcje – strategie – przykłady

Autorzy omawiają istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii, z uwzględnieniem kwestii historycznych i podłoża ekonomicznego, definicji, jej wskaźników i źródeł regionalnych przewag konkurencyjnych....

56,50 zł
Ekoturystyka
54,90 zł
Geografia regionalna świata

Geografia regionalna świata

Zagadnienia geograficzne składające się na treść podręcznika omówione zostały w układzie wielkich regionów stanowiących zwarte przestrzennie grupy państw o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych....

54,90 zł
Markowe produkty turystyczne

Markowe produkty turystyczne

W książce Markowe produkty turystyczne autor omawia istotę i cechy produktu turystycznego, korzyści wynikające ze stosowania marki w turystyce, cykl życia produktu turystycznego oraz wiele innych....

54,90 zł
Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych

Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych

W książce w sposób całościowy przedstawiono tematykę jakości w usługach turystycznych i rekreacyjnych.

53,90 zł
Marketing w turystyce i rekreacji

Marketing w turystyce i rekreacji

Autorzy podręcznika przybliżają czytelnikowi zagadnienia marketingu w turystyce....

52,90 zł
Praktyczny marketing miast i regionów

Praktyczny marketing miast i regionów

Praktyczne i dosadne ujęcie zadań, jakie należy cierpliwie zrealizować przy promocji i marketingu miasta oraz regionów....

51,90 zł
Turystyka zrównoważona

Turystyka zrównoważona

W książce omówiono jednocześnie teoretyczne aspekty turystyki zrównoważonej, jej formy, jak i rozwiązania praktyczne - m.in. działania władz publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji ponadnarodowych w ramach szeroko rozumianej polityki turystycznej i planowania turystycznego....

51,50 zł
Badania nad turystyką Jeden cel różne podejścia Tom 6. Warsztaty z Geografii Turyzmu

Badania nad turystyką Jeden cel różne podejścia Tom 6. Warsztaty z Geografii Turyzmu

Oddajemy do rąk Czytelników szósty tom poświęcony szeroko rozumianym problemom turystyki. Mamy nadzieję, że „Warsztaty z Geografii Turyzmu”...

48,90 zł
Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji

Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja. Może być również przydatny menedżerom zarządzającym firmami prowadzącymi działalność w zakresie turystyki i rekreacji....

47,50 zł
Regiony turystyczne świata część 1 Europa

Regiony turystyczne świata część 1 Europa

Najciekawsze regiony turystyczne świata w pigułce.

46,90 zł
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym

Podręcznik kompleksowo ujmuje tę tematykę zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, a w szczególności obszar zarządzania finansami. Autor uwzględnił specyfikę branży turystycznej, przeprowadził analizę wskaźnikową przykładowego przedsiębiorstwa turystycznego, omówił jego działalność bieżącą oraz kwestie podatkowe....

46,90 zł