Uprawa roślin ozdobnych, kwiaciarstwo

Liściaste krzewy ozdobne część 2

Liściaste krzewy ozdobne część 2

W książce opisano najpięk­niejsze gatunki i odmiany pnączy (między innymi powojniki, wiciokrzewy, bluszcze, czy aktinidie, które dostar­czają także jadalnych owoców). W opisie każdej rośliny uwzględniono jej właściwości biologiczne, wymagania gle­bowe i klimatyczne, a przede wszystkim propozycje jej prak­tycznego zastosowania....

25,00 zł
Liściaste krzewy ozdobne część 1

Liściaste krzewy ozdobne część 1

Książka zawiera kompletny zakres wiado­mości dotyczących liściastych gatunków krzewów ozdobnych, przydatnych do upra­wy w Polsce. Oprócz gatunków pod­stawowych opisano także liczne mało roz­powszechnione, uprawiane do tej pory tyl­ko w ogrodach botanicznych i arboretach, które wykazują pozytywną adaptację w na­szych warunkach przyrodniczych    ...

25,00 zł
Wrzosy, wrzośce i inne rośliny wrzosowate

Wrzosy, wrzośce i inne rośliny wrzosowate

Omówiono liczne gatunki i odmiany roślin wrzosowatych, ich rozmnażanie, dalszą produkcję i zastosowanie. ...

26,50 zł
Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych

Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych

Książka skupia uwagę czytelnika wyłącznie na rozmnażaniu wegetatyw­nym in vivo oraz in vitro. Uaktualniono i rozbudowano rozmna­żanie roślin przez specjalne organy podziemne i nadziemne, a także przez sadzonkowanie roślin i szczepienie. Całkowicie zmieniono i na nowo opra­cowano rozmnażanie roślin ozdobnych w kulturach in vitro...

27,90 zł
Chryzantemy

Chryzantemy

W książce poruszone są następujące tematy: hodowla chryzantem, fizjologia wzrostu i rozwoju, rozmnażanie, agrotechnika, uprawa pod osłonami, w gruncie, przygotowanie kwiatów do sprzedaży, choroby i szkodniki, opisy odmian.  ...

29,00 zł
Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami

Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami

Książka opisuje gatunki roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte takie jak:cantedeskia, frezja, gerbera, goździk, kosaciec, lilia, narcyz. Można się z niej dowiedzieć, między innymi, o wprowadzanych tech­nologiach, obniżających wysokie koszty produkcji, a także o nowych rodzajach i ga­tunkach roślin, uprawianych na kwiat cięty, jak np. czosnki, dziurawce, nawłocie, sło­neczniki, tojady, ostróźki, molucelle....

29,90 zł
Rośliny uprawiane na zieleń ciętą

Rośliny uprawiane na zieleń ciętą

Książka ta poświęcona jest uprawie roślin stosowanych na zieleń ciętą oraz jako dodatki wypełniające, nazywane wypełniaczami kompozycji kwiato­wych. Rośliny te mogą być uprawiane w gruncie oraz pod osłonami. Oprócz gatunków u nas bardziej lub mniej znanych, opisano krótko także te dotych­czas wyłącznie importowane...

32,90 zł
Byliny ogrodowe

Byliny ogrodowe

Byliny ogrodowe to zbiór najważniejszych informacji o uprawie, pielęgnowaniu, wymaganiach bylin....

33,90 zł
Szklarnie i tunele foliowe

Szklarnie i tunele foliowe

Informacje dotyczące budowy i wyposażenia szklarni i tuneli foliowych do uprawy roślin.Książka dla projektantów i konstruktorów szklarni oraz dla ogrodników - producentów roślin pod osłonami....

37,00 zł
Nasiennictwo Tom 1

Nasiennictwo Tom 1

Książka obejmuje zagadnienia ogólne : światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego....

39,90 zł
Nasiennictwo Tom 2

Nasiennictwo Tom 2

Drugi tom Nasiennictwa obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Z roślin rolniczych omówiono: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych: bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne....

39,90 zł
Uprawa roślin ozdobnych

Uprawa roślin ozdobnych

Ogólne zasady uprawy roślin ozdobnych, podstawowe informacje, Szklarnie, tunele foliowe, pojemniki i tworzywa sztuczne w uprawie roślin ozdobnych...

Drzewa i Krzewy

Drzewa i Krzewy

Książka ukazuje się w nowej szacie graficznej. Obok rysunków i czarno-białych fotografii z pierwszych jej wydań, została wzbogacona o liczne fotografie kolorowe.        ...