Weterynaria

Anatomia i fizjologia zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt

Podstawowe informacje z zakresu ana­tomii i fizjologii zwierząt - ogólne zasady budowy organizmu, pod­stawy budowy i funkcji komórki i tkanek zwierzęcych, a także budo­wa oraz czynności poszczególnych narządów i układów dwóch gromad kręgowców - ssaków i ptaków....

55,00 zł
Anatomia topograficzna zwierząt domowych

Anatomia topograficzna zwierząt domowych

W tekście zasygnalizowano również niektóre problemy kliniczne, aby Czytel­nik miał możliwość wyrobienia sobie poglądu na związek między budową organizmu zwierzęcego, topografią jego narządów a zagadnieniami praktyki weterynaryjnej.    ...

28,90 zł
Anatomia zwierząt domowych Repetytorium

Anatomia zwierząt domowych Repetytorium

Repetytorium anatomii zwierząt domowych pozwoli w sposób szybki i efektywny opanować wiedzę anatomiczną wymaganą podczas zaliczeń i egzaminów....

43,90 zł
Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne

Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne

Opracowanie obecne zasłużyło na wysoką ocenę jako dobry przewodnik do posługiwania się prawidłowymi mianami anatomicznymi (polskimi i łacińskimi) w naukach weterynaryjnych i pokrewnych....

33,00 zł
Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych

Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych

Barwne ilustracje oraz aktualna nomenklatura anatomiczna w języku łacińskim,polskim i angielskim sprawiają, że wiedza z zakresu anatomii topograficznej tych zwierząt jest wyjątkowi przystępna i wyczerpująca. Liczne przekroje poszczególnych części ciała - pomagają zlokalizować położenie narządów i zrozumieć, jakie są między nimi zależności topograficzne. ...

169,00 zł
69,00 zł
Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych Popesko

Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych Popesko

Atlas anatomi Popesko przedstawia poszczególne partie ciała bydła, owcy, kozy, świni, konia, psa, kota i królika. Każda z tych części została poprzedzona krótkim opisem zawierającym przykłady zastosowań wybranych elementów morfologii w naukach klinicznych. Takie rozwiązanie podnosi niewątpliwie jego walory użytkowe. ...

Chirurgia małych zwierząt tom 1 Chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie

Chirurgia małych zwierząt tom 1 Chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie

W tym tomie przedstawiono teoretyczne i praktyczne elementy podstawowych działań chirurgicznych (określanych jako chirurgia ogólna), a także anestezjologii i chirurgii tkanek miękkich. ...

105,00 zł
74,90 zł
Chirurgia małych zwierząt Tom 2 Głowa, szyja i klatka piersiowa

Chirurgia małych zwierząt Tom 2 Głowa, szyja i klatka piersiowa

W poszczególnych rozdziałach zostały przedstawione: choroby jamy ustnej z uwzględnieniem patologii i leczenia zębów, przyzębia, błony śluzowej i tkanek jamy ustnej, choroby ślinianek, gardła, nosa i zatok przynosowych oraz choroby narządu wzroku i słuchu....

105,00 zł
74,90 zł
Chirurgia małych zwierząt Tom 3 Brzuch i miednica

Chirurgia małych zwierząt Tom 3 Brzuch i miednica

Chirurgia powłok brzucha (otwarcie jamy brzusznej, przepukliny) oraz poszczególnych układów i narządów zawartych w jamie brzusznej i jamie miednicy, zaczynając od układu pokarmowego poprzez układ moczowy i rozrodczy męski oraz żeński. ...

105,00 zł
74,90 zł
Choroby królików

Choroby królików

Książka opisuje choroby królików, hodowlę królików, choroby zakaźne oraz inwazyjne, rozród i żywienie królików. 

42,90 zł
Choroby pszczół

Choroby pszczół

Książka opisująca szczegółowo choroby pszczół i czerwi oraz ich zwalczanie choroby zakaźne i choroby wirusowe pszczół, odporność rodzin pszczelich, rozpoznowanie chorób i postępowanie....

34,90 zł
Choroby ryb akwariowych

Choroby ryb akwariowych

Książka dla hodow­ców ryb akwariowych, lekarzy weterynarii specjalizujących się w dziedzinie ichtiopatologii i dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę o chorobach ryb. ...

49,00 zł
Choroby zakaźne psów i kotów

Choroby zakaźne psów i kotów

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on z pewnością również przydatny dla pracowników służby zootechnicznej oraz hodowców psów i kotów. ...

Choroby zakaźne zwierząt

Choroby zakaźne zwierząt

Obejmuje zagadnienia związane z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i zwalczaniem wybranych chorób zakaźnych zwierząt domowych i towarzyszących. W podręczniku omówiono przede wszystkim choroby znajdujące się na listach A i B, sporządzonych przez Międzynarodowy Urząd do spraw Epizootii - OIE.     ...

74,90 zł
Co dolega mojemu kotu?

Co dolega mojemu kotu?

Jest to poradnik niezbędny dla każdego właściciela kota zawierający rady dotyczące zapobiegania chorobom kota...

18,90 zł
Diagnostyka weterynaryjna

Diagnostyka weterynaryjna

Podręcznik dla techników weterynaryjnych

55,00 zł
Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna

Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna

W obecnym wydaniu farmakalogii weterynaryjnej został układ działów jak poprzednio: farmakologia ogólna i farmakologia szczegółowa oraz farmakoterapia ważniejszych zatruć...

69,00 zł
Fizjologia zwierząt

Fizjologia zwierząt

Procesy fizjologiczne zwierząt i ich regulacja są w podręczniku wytłumaczone w sposób dogłębny i zrozumiały, a ponadto wzbogacone tabelami i kolorowymi rycinami....

83,90 zł
Histologia zwierząt

Histologia zwierząt

Histologia, czyli nauka o komórce, cytologia, histologia ogólna, nauka o tkankach ,histologia szczegółowa, anatomia mikroskopowa  ...

Historia weterynarii i deontologia

Historia weterynarii i deontologia

W książce duży nacisk położono na starożytne korzenie medycyny weterynaryjnej. Rozwój weterynarii osadzono w ramach realiów historycznych, przybliżając czytelnikom pewne wydarzenia z zakresu historii powszechnej...

46,90 zł
Immunobiologia

Immunobiologia

Informacje o strukturze, mechanizmach i funkcjach układu odpornościowego wybranych grup ewolucyjnych zwierząt i człowieka...

47,90 zł
35,90 zł
Parazytologia i parazytozy zwierząt

Parazytologia i parazytozy zwierząt

Podręcznik ten przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów medycy­ny weterynaryjnej, praktykujących lekarzy weterynarii oraz pracowników labora­toriów diagnostycznych. Mogą po niego sięgnąć także inni czytelnicy, którzy z ra­cji wykonywanego zawodu lub zainteresowań chcą uzupełnić swoją wiedzę z za­kresu parazytologii weterynaryjnej    ...

69,90 zł