Agrobiznes

Marketing produktów żywnościowych

Marketing produktów żywnościowych

Problematyka marketingu artykułów żywnościowych przez dłuższy okres pozostawała w Polsce na uboczu zainteresowań badawczych i wydawniczych. W warunkach bowiem stałych niedoborów nawet produkty złej jakości mogły być z łatwością sprzedane bez wykorzystywania narzędzi marketingowych. Dotyczyło to również rynku żywnościowego....

12,90 zł
Wieś i rolnictwo. Numer 2/2016

Wieś i rolnictwo. Numer 2/2016

Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, w tym w rolnictwie; w Polsce, Europie oraz na świecie....

18,90 zł
Wieś i rolnictwo. Numer 1/2016

Wieś i rolnictwo. Numer 1/2016

Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, w tym w rolnictwie; w Polsce, Europie oraz na świecie....

19,90 zł
Podstawy polityki regionalnej

Podstawy polityki regionalnej

Polityka regionalna stanowi jedną z głównych dziedzin polityki gospodarczej kraju, skrypt stanowi podstawę treści wykładów i ćwiczeń dla studentów kierunku ekonomia oraz innych kursów, na których przedmiot ten jest realizowany...

21,90 zł
Media relations w sektorze rolno-spożywczym

Media relations w sektorze rolno-spożywczym

Relacje z mediami w sektorze rolno-spożywczym i agrobiznesie, budowanie relacji, reklama w mediach, media relations, Slow Food...

23,90 zł
Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce

Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce

W pracy pojęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwości zwiększenia jej zatrudnienia poza rolnictwem....

39,90 zł
23,90 zł
Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

25,00 zł
Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

Analizę mechanizmów obejmowania funkcji sołtysa, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych....

29,90 zł
Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi

Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi

System pomocy społecznej w Polsce w latach 1990–2009 i jego beneficjenci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi ...

30,00 zł
Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender przedstawia sytuację zarobkową kobiet na obszarach wiejskich Mazowsza oraz zmiany w niej zachodzące....

30,00 zł