Hodowla drobiu

Atlas gołębi barwnych

Atlas gołębi barwnych

W Atlasie gołębi opisano 85 ras - ich pochodzenie, charakterystykę budowy, kolor i rysunek oraz uwagi dotyczące hodowli...

24,90 zł
Budowa gołębników strychowych i ogrodowych

Budowa gołębników strychowych i ogrodowych

Poradnik zawiera porady dotyczące budowy gołębników.

34,90 zł
Drobiarstwo niekonwencjonalnie

Drobiarstwo niekonwencjonalnie

Książka dotycząca hodowli drobiu, dla osób posiadających już pewną wiedzę z zakresu drobiarstwa, bowiem zawiera tylko wybrane zagadnienia z żywienia i utrzymania drobiu, oparte najczęściej o wyniki własnych badań...

32,90 zł
Gołębie

Gołębie

Praktyczny poradnik chowu i hodowli gołębi, dla hodowców oraz tych, którzy dopiero zamierzają nimi zostać. Powinni go przeczytać także wszyscy ci, którzy interesują się tymi pięknymi ptakami, ich bogatą historią i chcieliby więcej o nich wiedzieć....

22,90 zł
Gołębie hodowlane. Encyklopedia

Gołębie hodowlane. Encyklopedia

Atlas jest znakomitym wprowadzeniem do świata gołębi. Idealny dla tych, którzy dopiero wkraczają w ten barwny, skrzydlaty świat, a jednocześnie nieoceniona pomocą dla tych, którzy skrzydlatemu hobby poświęcają się od dawna....

25,90 zł
Gołębie pocztowe

Gołębie pocztowe

W książce stosunkowo obszernie potraktowano takie rozdziały, jak „Kryteria wyboru gołębi pocztowych do hodowli", „Metody lotowania", „Metody doskonalenia dzielności lotowej gołębi pocztowych". Mając na uwadze młodych, początkujących hodowców omówiliśmy najważniejsze metody chowu oraz podaliśmy wiadomości niezbędne do rozpoczęcia hodowli gołębi pocztowych.  ...

Gołębie rasowe

Gołębie rasowe

Niniejsza książka jest adresowana zarówno do hodowców o długim stażu, jak i do tych, którzy chcą rozpocząć hodowlę gołębi. Debiutanci znajdą w niej odpowiedzi na pytania: jak postępować w pracy hodowlanej, żeby osiągnąć dobre wyniki i jak uchronić się przed niepowodzeniami....

Hodowla i chów gęsi

Hodowla i chów gęsi

Książka obejmuje nie tylko zagadnienia teo­retyczne i naukowe, ale stanowi kompendium olbrzymiej wiedzy i praktyki. ...

Hodowla i użytkowanie drobiu

Hodowla i użytkowanie drobiu

Dokonano charakterystyki wszystkich gatunków ptaków użytkowych zaliczanych do drobiu, zarówno tych o największym znaczeniu gospodarczym jak i niszowych....

65,90 zł
Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt

Wiadomości zawarte w podręczniku obejmują w każdym gatunku zwierząt charakterystykę typów użytkowych i głównych ras zwierząt oraz omówienie podstawowych kierunków użytkowania (rozpłodowe, mleczne, mięsne, wełniste itp.), zasad żywienia i wychowu młodych zwierząt. ...

82,90 zł
Indyki

Indyki

Poradnik dla hodowców indyków. Informacje o rasach, żyweniu ptaków, wychowie.

Kaczki poradnik początkującego hodowcy

Kaczki poradnik początkującego hodowcy

Poradnik przybliży wszystkie kwestie związane z hodowlą kaczek, żywieniem, chorobami a także budową woliery.

32,90 zł
Katalog Firm Drobiarskich

Katalog Firm Drobiarskich

Katalog zawiera pełną informację o rynku drobiarskim w Polsce. informacje dotyczące z branży: jaja wylęgowe i pisklęta, wyposażenie, agrobudownictwo, pasze, urządzenia do przygotowywania i przechowywania pasz, ściółka, higiena, weterynaria, surowce drobiarskie, ubój, opakowania, transport, utylizacja, ocena jakości, energia, nisze drobiarskie ...

69,90 zł
Kury chów pozafermowy

Kury chów pozafermowy

Poradnik dla wszystkich małych hodowców kur od zagospodarowania pomieszczeń, hodowli do podstwowych wiadomości na temat żywienia kurcząt i kur.     ...

Normy żywienia drobiu

Normy żywienia drobiu

Zalecenia podawane w niniejszym opracowaniu obejmują obecnie znane zapotrzebowanie ptaków na składniki pokarmowe powiększone o pewien naddatek, tzw. margines bezpieczeństwa....

Nowe trendy w hodowli i produkcji kur

Nowe trendy w hodowli i produkcji kur

Omówiono zasady organizacji i ekonomiki produkcji jaj spożywczych i mięsa kurzego, hodowli ozdobnych i rzadkich kur - stanowiących niekiedy cenne zasoby genetyczne drobiu, przedstawiają zasady nowoczesnej, drobnotowarowej, a lansowanej obecnie niszowej produkcji jaj i mięsa oraz podają obowiązujące w drobiarstwie prawodawstwo Unijne. Dość obszernie opisane są choroby kur i kurcząt oraz zasady profilaktyki....

Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów

Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów

Książka obejmuje zagadnienia związane z produkcją jaj wylęgowych, przeznaczonych do uzyskania pełnowartościowych piskląt brojlerów. Zawiera podstawy rozmieszczenia i budowy pomieszczeń, ich wyposażenia oraz oddziaływania fermy brojlerów na środowisko przyrodnicze. ...

42,00 zł
Przepiórka japońska. Poradnik chowu

Przepiórka japońska. Poradnik chowu

Poradnik dotyczący hodowli przepiórek (żywienie, choroby, pasze, przygotowanie pomieszczeń do chowu)

29,90 zł
Przepiórki poradnik początkującego hodowcy

Przepiórki poradnik początkującego hodowcy

W poradniku znajdziemy wszystko, o czym musimy wiedzieć, planując chów przepiórek.

33,90 zł