Mechanizacja rolnictwa

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

W monografii przedstawiono wyniki wieloletnich badań systemu antropotechnicznego SAT (pojazd-człowiek-środowisko) prowadzonych w dwóch obszarach gospodarki żywnościowej, tj. w dziedzinie eksploatacji polowej i transportu żywności. Badania poparto szczegółową analizą statystyczną....

43,00 zł
Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych

Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych

Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji, modele. Hardware i software systemu diagnostycznego...

29,90 zł
Elektryfikacja rolnictwa

Elektryfikacja rolnictwa

Elektryfikacja rolnictwa jest działem nauki traktującym o wykorzystaniu urządzeń elektrycznych w pracach rolniczych, czyli o możliwościach zastąpienia pracy ludzi pracą urządzeń elektrycznych.  ...

10,00 zł
Jak to się kręci Technika rolnicza dla najmłodszych

Jak to się kręci Technika rolnicza dla najmłodszych

Kolorowe ilustracje, wiernie oddające rzeczywistość, pozwalają dzieciom zajrzeć do wnętrza maszyn rolniczych. Krótkie, zrozumiałe teksty, w prosty sposób opisują funkcjonowanie maszyn rolniczych. Książka może zainteresować również dzieci, które dopiero uczą się czytać....

39,00 zł
Katalog ciągników. Wyposażenie, parametry ceny

Katalog ciągników. Wyposażenie, parametry ceny

W katalogu zebraliśmy i zestawiliśmy w łatwy do odczytania sposób dane techniczne ciągników 27 marek. Na niemal 300 stronach zamieściliśmy charakterystykę ponad 600 modeli traktorów. Reprezentują one najbardziej popularny przedział mocy, czyli od około 60 KM wzwyż....

Katalog kombajnów, pras i ładowarek

Katalog kombajnów, pras i ładowarek

Opis 88 modeli kombajnów 8 marek. Opisano prasy zwijające, ładowarki i ich dane techniczne wyposażenie oraz ceny

Kombajny zbożowe New Holland - RPT wydanie specjalne

Kombajny zbożowe New Holland - RPT wydanie specjalne

Zestawienie aktualnej oferty kombajnów zbożowych marki New Holland

14,00 zł
Kombajny zbożowe. Budowa, działanie, użytkowanie, obsługa

Kombajny zbożowe. Budowa, działanie, użytkowanie, obsługa

Opisano budowę kombajnów zbożowych, ich przeznaczenie, zastosowanie, konstrukcję oraz klasyfikację. Omówiono też zasady użytkowania, technologię robót, zasady bhp i ppoż....

32,00 zł
Maszyny do formowania bel cylindrycznych

Maszyny do formowania bel cylindrycznych

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla słuchaczy szkół wyższych, kształcących się w dziedzinie technika rolnicza. Mogą z niej korzystać również nauczyciele szkół rolniczych różnego stopnia, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego oraz jednostek handlowych i usługowych związanych z rolnictwem....

76,00 zł
Maszyny do zbioru roślin okopowych. Budowa, działanie, eksploatacja

Maszyny do zbioru roślin okopowych. Budowa, działanie, eksploatacja

Omówiono rodzaje i budowę maszyn do zbioru roślin okopowych, ich napęd, użytkowanie i eksploatację, a także technologię robót oraz zasady bhp...

34,90 zł
Mechanizacja rolnictwa część 1

Mechanizacja rolnictwa część 1

Podręcznik Mechanizacja rolnictwa przeznaczony do nauki zawodu technik rolnik (technika i szkoły policealne),

Mechanizacja rolnictwa część 2

Mechanizacja rolnictwa część 2

Mechanizacja rolnictwa część 2 (zawód technik rolnik) to zagadnienia mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej, rozwiązania techniczne stoso­wane w budynkach i pomieszczeniach inwentarskich...

Podstawy techniki

Podstawy techniki

W podręczniku Podstawy techniki omówiono podstawy rysunku technicznego i jego zastosowanie, materiałoznawstwo i obróbkę cieplną, różne technologie wytwarzania...

Pojazdy i ciągniki rolnicze

Pojazdy i ciągniki rolnicze

Podstawowe zagadnienia dotyczące: budowy i działania silników spalinowych i pojazdów rolniczych oraz właściwości eksploatacyjnych ciągników i pojazdów...

Projektowanie inżynierskie rolniczych procesów technologicznych

Projektowanie inżynierskie rolniczych procesów technologicznych

Głównym założeniem opracowanego podręcznika jest przedsta­wienie metod projektowania procesów technologicznych, ukształtowanie umiejętności doboru agregatów maszy­nowych do prac polowych ze względu na stawiane im wymagania agrotechniczne i koszty eksploatacji oraz zapoznanie ze wskaźnikami techniczno-eksploatacyjnymi maszyn i urządzeń rolniczych...

41,90 zł
Remont silnika od A do Z

Remont silnika od A do Z

Od czego trzeba zacząć, aby bez większych prze­szkód i przy niewygórowanych nakładach finansowych naprawić silnik traktora we własnym warsztacie....

Stare ciągniki na polskich polach w latach 1918-1969

Stare ciągniki na polskich polach w latach 1918-1969

Przegląd zabytkowych ciągników używanych na polskich polach

59,00 zł
Urządzenia sygnalizacyjne ciągników i maszyn rolniczych

Urządzenia sygnalizacyjne ciągników i maszyn rolniczych

Współczesne urządzenia sygnalizacyjne, przestrzenne rozmieszczeni, ergonomiczne aspekty obsługi systemów informacyjnych w rolnictwie precyzyjnym ...

15,00 zł