Pozostałe

Hodowla koni Tom 1

Hodowla koni Tom 1

Autor omawia historię naturalną koni i ich udomowienia, pokrój, chody i konstytucję, a także przed­stawia opis wszystkich ważniejszych ras i typów koni hodowlanych na świecie...

99,90 zł
ABC florystyki

ABC florystyki

ABC FLORYSTYKI to rodzaj florystycznego ele­mentarza dla osób pragnących zawodowo lub ama­torsko związać swą działalność z tą dziedziną twórczości, gdzie „tworzywem" są rośliny. Ta książka uczy m.in. postępowania z materiałem roślinnym, zasad kompozycji i doboru barw, materiałoznawstwa roślinnego, histo­rii bukieciarstwa, podstaw botaniki i fizjologii roślin....

129,00 zł
79,90 zł
Hodowla koni Tom 2

Hodowla koni Tom 2

Autor omawia zagadnienia doty­czące techniki i użytkowania koni, rozrodu, żywienia, organizację hodowli...

Fotowoltaika

Fotowoltaika

Podręcznik dotyczący fotowoltaiki dla studentów, uczniów, instalatorów, inwestorów

66,00 zł
Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Poradnik praktycznego wykorzystania energii odnawialnej, zagadnienia związane z wykorzystaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatrowej i biomasy....

66,00 zł
Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii

Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii

Testy pomagające w przygotowaniu się do eg­zaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej....

66,00 zł
Botanika tom 2 Systematyka

Botanika tom 2 Systematyka

Botanika tom 2 systematyka - kładzie nacisk na zagadnienia filogenetyczne, opisując świat organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin głównie z punktu widzenia ich przypuszczalnego rozwoju rodowego....

54,90 zł
Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 2 obejmuje część botaniki – morfologię – i poświęcona została opisowi ukształtowania i budowy organizmów z punktu widzenia ontogenezy ich ciała, czyli prokariotycznych i eukariotycznych....

46,90 zł
Bukieciarstwo i dekoracje roślinne

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne

Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek, dotyczących aranżacji roślinnych oraz zasad postępowania z roślinami, a więc przyda się także osobom pracującym w kwiaciarni....

Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko

Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko

Książka nie tylko przedstawia cechy dobrych prezentacji naukowych, ale zawiera również wiele praktycznych ćwiczeń, które pozwalają zdobyć nowe umiejętności potrzebne przy projektowaniu i wygłaszaniu prezentacji...

44,90 zł
AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki

AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki

Znajdziesz tu jasne i przejrzyste opisy środowiska oraz podstawowych narzędzi programu, a także sporo wskazówek praktycznych. Dowiesz się, jak tworzyć i modyfikować proste i bardziej złożone obiekty, dobierać odpowiednie linie, stosować kreskowania, posługiwać się szykami, korzystać z uchwytów, kontrolować wymiary, dodawać opisy tekstowe, a także używać bloków i warstw....

36,90 zł
Gospodarka pasieczna

Gospodarka pasieczna

Gospodarka pasieczna poradnik dla pszczelarzy amatorów oraz specjalistów. Opisano typy pasiek i uli, zakładanie pasieki, prace pasieczne, pożytki pszczele, zwiększanie wydajności pasiek.   ...

35,90 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej - kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej - kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich....

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej - kwalifikacja T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej - kwalifikacja T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego....

21,90 zł