Uprawa roślin ozdobnych, kwiaciarstwo

Drzewa i Krzewy

Drzewa i Krzewy

Książka ukazuje się w nowej szacie graficznej. Obok rysunków i czarno-białych fotografii z pierwszych jej wydań, została wzbogacona o liczne fotografie kolorowe.        ...

Uprawa roślin ozdobnych

Uprawa roślin ozdobnych

Ogólne zasady uprawy roślin ozdobnych, podstawowe informacje, Szklarnie, tunele foliowe, pojemniki i tworzywa sztuczne w uprawie roślin ozdobnych...

Nasiennictwo Tom 1

Nasiennictwo Tom 1

Książka obejmuje zagadnienia ogólne : światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego....

39,90 zł
Nasiennictwo Tom 2

Nasiennictwo Tom 2

Drugi tom Nasiennictwa obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Z roślin rolniczych omówiono: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych: bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne....

39,90 zł
Szklarnie i tunele foliowe

Szklarnie i tunele foliowe

Informacje dotyczące budowy i wyposażenia szklarni i tuneli foliowych do uprawy roślin.Książka dla projektantów i konstruktorów szklarni oraz dla ogrodników - producentów roślin pod osłonami....

37,00 zł
Byliny ogrodowe

Byliny ogrodowe

Byliny ogrodowe to zbiór najważniejszych informacji o uprawie, pielęgnowaniu, wymaganiach bylin....

33,90 zł
Rośliny uprawiane na zieleń ciętą

Rośliny uprawiane na zieleń ciętą

Książka ta poświęcona jest uprawie roślin stosowanych na zieleń ciętą oraz jako dodatki wypełniające, nazywane wypełniaczami kompozycji kwiato­wych. Rośliny te mogą być uprawiane w gruncie oraz pod osłonami. Oprócz gatunków u nas bardziej lub mniej znanych, opisano krótko także te dotych­czas wyłącznie importowane...

32,90 zł
Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami

Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami

Książka opisuje gatunki roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte takie jak:cantedeskia, frezja, gerbera, goździk, kosaciec, lilia, narcyz. Można się z niej dowiedzieć, między innymi, o wprowadzanych tech­nologiach, obniżających wysokie koszty produkcji, a także o nowych rodzajach i ga­tunkach roślin, uprawianych na kwiat cięty, jak np. czosnki, dziurawce, nawłocie, sło­neczniki, tojady, ostróźki, molucelle....

29,90 zł
Chryzantemy

Chryzantemy

W książce poruszone są następujące tematy: hodowla chryzantem, fizjologia wzrostu i rozwoju, rozmnażanie, agrotechnika, uprawa pod osłonami, w gruncie, przygotowanie kwiatów do sprzedaży, choroby i szkodniki, opisy odmian.  ...

29,00 zł
Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych

Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych

Książka skupia uwagę czytelnika wyłącznie na rozmnażaniu wegetatyw­nym in vivo oraz in vitro. Uaktualniono i rozbudowano rozmna­żanie roślin przez specjalne organy podziemne i nadziemne, a także przez sadzonkowanie roślin i szczepienie. Całkowicie zmieniono i na nowo opra­cowano rozmnażanie roślin ozdobnych w kulturach in vitro...

27,90 zł
Wrzosy, wrzośce i inne rośliny wrzosowate

Wrzosy, wrzośce i inne rośliny wrzosowate

Omówiono liczne gatunki i odmiany roślin wrzosowatych, ich rozmnażanie, dalszą produkcję i zastosowanie. ...

26,50 zł
Liściaste krzewy ozdobne część 2

Liściaste krzewy ozdobne część 2

W książce opisano najpięk­niejsze gatunki i odmiany pnączy (między innymi powojniki, wiciokrzewy, bluszcze, czy aktinidie, które dostar­czają także jadalnych owoców). W opisie każdej rośliny uwzględniono jej właściwości biologiczne, wymagania gle­bowe i klimatyczne, a przede wszystkim propozycje jej prak­tycznego zastosowania....

25,00 zł
Liściaste krzewy ozdobne część 1

Liściaste krzewy ozdobne część 1

Książka zawiera kompletny zakres wiado­mości dotyczących liściastych gatunków krzewów ozdobnych, przydatnych do upra­wy w Polsce. Oprócz gatunków pod­stawowych opisano także liczne mało roz­powszechnione, uprawiane do tej pory tyl­ko w ogrodach botanicznych i arboretach, które wykazują pozytywną adaptację w na­szych warunkach przyrodniczych    ...

25,00 zł