Hodowla bydła

 Higiena i dobrostan zwierząt

Higiena i dobrostan zwierząt

Higiena i dobrostan w chowie zwierząt gospodarskich (bydło, drób, konie, kozy, owce, trzoda chlewna, zwierzęta futerkowe i jeleniowate) w sposób bezpośredni lub pośredni warunkują ich zdrowotność i produkcyjność oraz jakość produktów zwierzęcego po­chodzenia...

115,00 zł
Atlas chorób bydła

Atlas chorób bydła

Atlas chorób bydła zawiera 752 kolorowe zdjęcia przedstawiające ponad 360 zaburzeń i chorób występujących u bydła...

Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni

Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni

Zbiór wiadomości dotyczących udziału biotechnologii w hodowli i rozrodzie zwierząt (bydła mlecznego, świń i koni).

35,90 zł
Budynki dla bydła

Budynki dla bydła

Jak zbudować i przygotować odpowiednie pomieszczenie dla bydła. Wymagania prawne, porady praktyczne.

Bydło domowe - hodowla i użytkowanie

Bydło domowe - hodowla i użytkowanie

Kompendium wiedzy z zakresu hodowli i użytkowania mlecznego i rozpłodowego bydła, zawiera informacje na temat ras oraz wychowu cieląt...

95,90 zł
Bydło mięsne

Bydło mięsne

Zbiór cennych i wartościowych oraz praktycznych porad, dotyczących systemów produkcji, utrzymania, żywienia czy przygotowania pastwisk. Przykłady pomieszczeń dla bydła mięsnego i wyposażenia obór wraz z opisem ich funkcji oraz przydatności z punktu widzenia praktyki, wykorzystywane przez hodowców....

Bydło mięsne podpatrzone u hodowców

Bydło mięsne podpatrzone u hodowców

Praktyczny poradnik o utrzymaniu bydła mięsnego. Zawiera ponad 200 fotografii z różnych ferm bydła mięsnego w Polsce. Zdjęcia opatrzone są krótkimi, fachowymi informacjami i komentarzami....

25,90 zł
Choroby bydła

Choroby bydła

Opisano schorzenia cieląt i bydła. Przyczyny chorób, sposobach leczenia i zapobiegania chorobom krów, czyli jak dbać o dobrą zdrowotność cieląt, krów i opasów. ...

50,00 zł
Chów bydła mlecznego

Chów bydła mlecznego

Cenne, najnowsze informacje m.in. na temat odchowu cieląt i jałowic, systemów utrzymania, żywienia, rozrodu, zaburzeń metabolicznych i innych schorzeń, czy o tym, jak dbać o gruczoł mlekowy krowy, by pozyskiwać wysokiej jakości mleko...

Chów i hodowla bydła

Chów i hodowla bydła

Wiedza z zakresu chowu i hodowli bydła:  wychów cieląt, żywienie krów, pozyskiwanie mleka.

Hodowla i użytkowanie bydła

Hodowla i użytkowanie bydła

Książka opisuje rasy bydła, pokrój bydła i jego ocenę, użytkowanie mleczne i mięsne, rozród bydła oraz wychów cieląt.  ...

Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt

Wiadomości zawarte w podręczniku obejmują w każdym gatunku zwierząt charakterystykę typów użytkowych i głównych ras zwierząt oraz omówienie podstawowych kierunków użytkowania (rozpłodowe, mleczne, mięsne, wełniste itp.), zasad żywienia i wychowu młodych zwierząt. ...

98,90 zł
Jak zabić własną krowę, czyli najczęstsze błędy w hodowli bydła

Jak zabić własną krowę, czyli najczęstsze błędy w hodowli bydła

Praktyczny poradnik o przewrotnym tytule Jak zabić własną krowę mówiący o tym, że niewłaściwe decyzje podejmowane przez hodowców prowadzą niejednokrotnie do śmierci zwierzęcia....

Krowy długowieczne Wysoka produkcja mleka przez wiele laktacji

Krowy długowieczne Wysoka produkcja mleka przez wiele laktacji

Przedstawia metody hodowlane sprzyjające długowieczności krów mlecznych, pokazuje jak udoskonalić odchów.

Metody chowu i hodowli bydła

Metody chowu i hodowli bydła

Poradnik z zakresu chowu i hodowli bydła.

Monitorowanie problemów zdrowotnych stad bydła

Monitorowanie problemów zdrowotnych stad bydła

Informacje na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych krów mlecznych oraz metody postępowania w czasie monitorowania stada w zakresie chorób zakaźnych i niezakaźnych....

57,00 zł
Odchów cieląt - żywienie, zdrowie, utrzymanie

Odchów cieląt - żywienie, zdrowie, utrzymanie

Odchów cieląt podpowiada, jak uniknąć błędów w odchowie, jak żywić cielęta, jak zapobiegać chorobom cieląt

50,00 zł
Odchów jałówek

Odchów jałówek

Poradnik dotyczący odchowu jałówek, zdrowia i profilaktyki, najważniejszych zagrożeń dla jałówek

50,00 zł
Produkcja i rynek wołowiny w Polsce

Produkcja i rynek wołowiny w Polsce

Podręcznik dotyczący hodowli bydła rzeźnego, zwiększenia produkcji oraz poprawy opłacalności. Opisano rasy bydła, bazę paszową, żywienie cieląt....

56,90 zł
Profesjonalna pielęgnacja racic

Profesjonalna pielęgnacja racic

W wydaniu tym znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące prawi­dłowej korekcji racic. A także na temat rozpoznawa­nia, leczenia i zapobiegania najważniejszym chorobom racic. Prezentujemy tutaj międzynarodowe doświad­czenia w tym zakresie. Liczne zdjęcia i ryciny znacznie ułatwią praktyczne wykorzystanie informacji...

Rozród - praktyczny przewodnik dla zarządzania rozrodem

Rozród - praktyczny przewodnik dla zarządzania rozrodem

Poradnik "Rozród" zawiera wiele praktycznych informacji i wskazówek, które można zastosować w prosty sposób w każdym stadzie bydła mlecznego, oraz przedstawia techniki specjalistyczne, jak inseminacja i pomoc przy cieleniu....

58,00 zł
Rozród bydła

Rozród bydła

Poradnik Rozród bydła zawiera najważniejsze informacje, wyjaśniające podstawy anatomii układu rozrodczego oraz procesy fizjologiczne i hormonalne, sterujące rozrodem bydła...

50,00 zł
Światowe systemy użytkowania bydła

Światowe systemy użytkowania bydła

Doświadczenia i poglądy z dziedziny hodowli bydła.

35,90 zł