Tematyka leśna

Las świątynia życia

Las świątynia życia

„Las – świątynia życia” to album opowiadający o życiu lasu zdjęciami wykonanymi przez leśników. Wyjątkowe ujęcia, dostępne nielicznym, wprawiają w zachwyt nad bogactwem i urodą naszej przyrody....

82,90 zł
Leśne kąpiele

Leśne kąpiele

Mały poradnik z leśnymi ćwiczeniami

24,00 zł
Leśnictwo polskie w ujęciu historycznym

Leśnictwo polskie w ujęciu historycznym

Publikacja przybliża rolę i znaczenie lasów w dziejach, rozwoju cywilizacyjnym i wykorzystanie lasów zarówno w średniowieczu, jak i w czasach nowożytnych....

Maszyny leśne zrębowe

Maszyny leśne zrębowe

Informacje o budowie, działaniu i przeznaczeniu maszyn stosowanych do pielęgnacji obszarów leśnych, głównie urządzeń wykorzystywanych w pracach zrębowych i trzebieżowych...

44,00 zł
Nasiona i siewki drzew

Nasiona i siewki drzew

Książka ta ma służyć głównie zdobywa­niu praktycznej umiejętności rozpoznawania nasion i siewek, która jest z pewnością mniej po­wszechna od podobnej wiedzy na temat kwiatów, liści czy po­kroju roślin....

Ochrona drewna - surowca i materiału

Ochrona drewna - surowca i materiału

Podręcznik ten powstał z potrzeby zbiorczego ujęcia i aktualizacji zagadnień dotyczących ochrony drewna, będącego surowcem na składnicach oraz wyrobionym materiałem w konstrukcjach i innych obiektach....

Operator pilarek w pytaniach i odpowiedziach

Operator pilarek w pytaniach i odpowiedziach

W publikacji zebrano wiadomości dotyczące ogólnej budowy, bezpiecznej eksploatacji oraz technologii robót pilarkami, w formie 119 pytań i odpowiedzi...

18,90 zł
Operator pilarki do ścinki drzew

Operator pilarki do ścinki drzew

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona użytkowników pilarek oraz słuchaczy kursów na operatora pilarki do ścinki drzew. ...

28,90 zł
Owady uszkadzające drewno

Owady uszkadzające drewno

W opracowaniu omówiono przede wszystkim owady występujące w Polsce i na obszarach sąsiadujących z naszym krajem, a także uwzględniono zagadnienia bezpośrednio związane z praktyką ochrony drewna.  ...

Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych

Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych

Jak ratować stare drzewa, wiedza o pielęgnacji, profilaktyce i leczeniu drzew chorych narzędzia, sprzęt oraz materiały używane do tego typu prac....

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników

Podręcznik zawiera podstawowe informację dotyczące fotogrametrii i teledetekcji dla leśników.

Podstawy gospodarki leśnej

Podstawy gospodarki leśnej

Synteza wiedzy o prowadzeniu gospodarki leśnej, omówiono hodowlę lasu, urządzanie lasu, ochronę lasu, użytkowanie lasu i ekonomikę leśnictwa...

Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania i pielęgnacji drzewostanów

Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania i pielęgnacji drzewostanów

Podręcznik ten stanowi próbę zebrania wiadomości z zakresu ekologii, fizjologii drzew leśnych i nauki o przyroście stanowiących podstawy hodowli lasu....

40,00 zł
Polsko-angielski leksykon terminologii urządzania lasu i specjalności pokrewnych

Polsko-angielski leksykon terminologii urządzania lasu i specjalności pokrewnych

Hasła i definicje dotyczą urządzania lasu, hodowli i użytkowania lasu, fitosocjologii, ochrony lasu i całej przyrody, gleboznawstwa leśnego, inwentaryzację siedlisk i drzewostanów, taksację oraz plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa...

59,90 zł
Poradnik treeclimbera

Poradnik treeclimbera

Na 100 stronach znajdziesz najważniejsze techniki, sprzęt i węzły przydatne do pracy na drzewach poparte wyjątkowymi ilustracjami i praktycznymi wskazówkami....

31,00 zł
Pozyskiwanie drewna pilarką

Pozyskiwanie drewna pilarką

Książka ta jest próbą zebrania wiedzy, która powinna stanowić podstawę do wy­konywania zawodu drwala. Informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych do zawodu, ergonomii i ochrony pracy, budowy i obsługi technicz­nej pilarek spalinowych, narzędzi i urządzeń pomocniczych, wybranych elementów organizacji procesu pozyskania drewna oraz organizacji i technik pracy...

29,00 zł