Uprawa roślin ozdobnych, kwiaciarstwo

 Szkółkarstwo ozdobne wybrane zagadnienia

Szkółkarstwo ozdobne wybrane zagadnienia

Praktyczne aspekty produkcji szkółkarskiej, rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych, uprawy pojemnikowe.

23,90 zł
Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia jest działem biotechnologii wykorzystywanym w rolnictwie, leśnictwie oraz gospodarce żywnościowej. Opiera się na metodach inżynierii genetycznej oraz innych osiągnięciach współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej...

69,00 zł
Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia

Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia

Podręcznik skierowany jest zarówno do studentów, jak i producentów oraz wszystkich miłośników roślin ozdobnych.

Byliny ogrodowe

Byliny ogrodowe

Byliny ogrodowe to zbiór najważniejszych informacji o uprawie, pielęgnowaniu, wymaganiach bylin....

33,90 zł
Choroby ozdobnych drzew liściastych

Choroby ozdobnych drzew liściastych

W książce opisano choroby ozdobnych drzew liściastych powodowanych przez patogeny glebowe i nalistne oraz uszkodzenia wywołane uprawą w złych warunkach, także zagrożenia, jakie mogą być powodowane przez glony, mchy i wątrobowce. Znaczną część książki stanowią informacje o zapobieganiu występowaniu patogenów oraz o ich zwalczaniu w szkółkach, parkach, ogrodach i na dziatkach....

42,50 zł
Chryzantemy

Chryzantemy

W książce poruszone są następujące tematy: hodowla chryzantem, fizjologia wzrostu i rozwoju, rozmnażanie, agrotechnika, uprawa pod osłonami, w gruncie, przygotowanie kwiatów do sprzedaży, choroby i szkodniki, opisy odmian.  ...

29,00 zł
Chryzantemy Praktyczny poradnik dla producentów

Chryzantemy Praktyczny poradnik dla producentów

Książka omawia zagadnienia dotyczące upraw, pielęgancji, zbioru i przechowywania chryzantem; przeznaczona dla producentów chryzantem.

27,90 zł
Drzewa i Krzewy

Drzewa i Krzewy

Książka ukazuje się w nowej szacie graficznej. Obok rysunków i czarno-białych fotografii z pierwszych jej wydań, została wzbogacona o liczne fotografie kolorowe.        ...

Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa i krzewy iglaste

Jak dobierać rośliny iglaste, jak je sadzić, pielęgnować, możliwości ich zastosowania. Przedstawia ponad 500 gatunków i odmian iglaków do naszych ogrodów....

Drzewa i krzewy liściaste

Drzewa i krzewy liściaste

Poradnik o liściastych roślinach ozdobnych. Zaprezentowano wiele drzew i krzewów, których nie znajdzie się w innych publikacjach....

Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

680 opisów ze zdjęciami zawiera najważniejsze informacje o roślinach: charakterystykę roślin, wymagania, pielęgnację, sugerowane zastosowanie i gęstość sadzenia. Kompendium wiedzy na temat bylin...

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

1500 niezawodnych gatunków i odmian rośli, drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy liściaste, róże, rośliny wrzosowate, pnącza, byliny, kwiaty sezonowe ...

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin zawiera opis charakterystycznych cech drzew ozdobnych, krzewów oraz bylin wymagania glebowe i słoneczne, wskazania pielęgnacyjne, zastosowanie i sąsiedztwo innych roślin...

51,90 zł
Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog 250 najpiękniejszych i dobrze rosnących w Polsce odmian róż. Katalog wzbogacają inspirujące przykłady kompozycji róż z innymi roślinami ozdobnymi....

21,90 zł
Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami

Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami

Książka opisuje gatunki roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte takie jak:cantedeskia, frezja, gerbera, goździk, kosaciec, lilia, narcyz. Można się z niej dowiedzieć, między innymi, o wprowadzanych tech­nologiach, obniżających wysokie koszty produkcji, a także o nowych rodzajach i ga­tunkach roślin, uprawianych na kwiat cięty, jak np. czosnki, dziurawce, nawłocie, sło­neczniki, tojady, ostróźki, molucelle....

29,90 zł
Liściaste krzewy ozdobne część 1

Liściaste krzewy ozdobne część 1

Książka zawiera kompletny zakres wiado­mości dotyczących liściastych gatunków krzewów ozdobnych, przydatnych do upra­wy w Polsce. Oprócz gatunków pod­stawowych opisano także liczne mało roz­powszechnione, uprawiane do tej pory tyl­ko w ogrodach botanicznych i arboretach, które wykazują pozytywną adaptację w na­szych warunkach przyrodniczych    ...

25,00 zł
Liściaste krzewy ozdobne część 2

Liściaste krzewy ozdobne część 2

W książce opisano najpięk­niejsze gatunki i odmiany pnączy (między innymi powojniki, wiciokrzewy, bluszcze, czy aktinidie, które dostar­czają także jadalnych owoców). W opisie każdej rośliny uwzględniono jej właściwości biologiczne, wymagania gle­bowe i klimatyczne, a przede wszystkim propozycje jej prak­tycznego zastosowania....

25,00 zł
Nasiennictwo Tom 1

Nasiennictwo Tom 1

Książka obejmuje zagadnienia ogólne : światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego....

39,90 zł
Nasiennictwo Tom 2

Nasiennictwo Tom 2

Drugi tom Nasiennictwa obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Z roślin rolniczych omówiono: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych: bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne....

39,90 zł
Ochrona bylin

Ochrona bylin

W książce znalazły się szczegółowe opisy i zdjecia szkodników bylin orazobjawy ich występowania lub żerowania, Na tej podstawie można będzie podjąć trafną decyzję co do ochrony, czyli ustalić optymalny termin, rodzaj środka ochrony roślin i sposób jego stosowania....

55,90 zł
Ochrona chryzantem

Ochrona chryzantem

Książka skierowana dla producentów chryzantem doniczkowych, opisująca choroby i szkodniki chryzantem oraz metody ich zwalczania....

Ochrona drzew i krzewów iglastych

Ochrona drzew i krzewów iglastych

Szczegółowy opis wraz ze zdjęciami chorób i szkodników drzew i krzewów iglastych. Dobór środka ochrony sposoby zapobiegania i zwal­czania chorób i szkodników....

69,90 zł
Ochrona ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych

Ochrona ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych

Książka ułatwi rozpoznanie objawów chorób lub uszkodzeń powodo­wanych przez szkodniki oraz skuteczną walkę z chorobami i szkodnikami ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych....

35,50 zł