Uprawa roślin ozdobnych, kwiaciarstwo

Drzewa i Krzewy

Drzewa i Krzewy

Książka ukazuje się w nowej szacie graficznej. Obok rysunków i czarno-białych fotografii z pierwszych jej wydań, została wzbogacona o liczne fotografie kolorowe.        ...

Ochrona drzew i krzewów iglastych

Ochrona drzew i krzewów iglastych

Szczegółowy opis wraz ze zdjęciami chorób i szkodników drzew i krzewów iglastych. Dobór środka ochrony sposoby zapobiegania i zwal­czania chorób i szkodników....

69,90 zł
Uprawa roślin ozdobnych

Uprawa roślin ozdobnych

Ogólne zasady uprawy roślin ozdobnych, podstawowe informacje, Szklarnie, tunele foliowe, pojemniki i tworzywa sztuczne w uprawie roślin ozdobnych...

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia jest działem biotechnologii wykorzystywanym w rolnictwie, leśnictwie oraz gospodarce żywnościowej. Opiera się na metodach inżynierii genetycznej oraz innych osiągnięciach współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej...

69,00 zł
Szkodniki ozdobnych krzewów liściastych i pnączy

Szkodniki ozdobnych krzewów liściastych i pnączy

Opisy szkodników roślin ozdobnych identyfikacja wyglądu i biologii występujących na krze­wach ozdobnych i pnączach nicieni, roztoczy i owadów...

59,90 zł
Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin zawiera opis charakterystycznych cech drzew ozdobnych, krzewów oraz bylin wymagania glebowe i słoneczne, wskazania pielęgnacyjne, zastosowanie i sąsiedztwo innych roślin...

58,90 zł
Drzewa i krzewy liściaste

Drzewa i krzewy liściaste

Poradnik o liściastych roślinach ozdobnych. Zaprezentowano wiele drzew i krzewów, których nie znajdzie się w innych publikacjach....

Ochrona bylin

Ochrona bylin

W książce znalazły się szczegółowe opisy i zdjecia szkodników bylin orazobjawy ich występowania lub żerowania, Na tej podstawie można będzie podjąć trafną decyzję co do ochrony, czyli ustalić optymalny termin, rodzaj środka ochrony roślin i sposób jego stosowania....

55,90 zł
Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa i krzewy iglaste

Jak dobierać rośliny iglaste, jak je sadzić, pielęgnować, możliwości ich zastosowania. Przedstawia ponad 500 gatunków i odmian iglaków do naszych ogrodów....

Szkodniki ozdobnych drzew liściastych

Szkodniki ozdobnych drzew liściastych

Opracowanie przede wszystkim dla szkółkarzy i producentów opisuje szkodniki ozdobnych drzew liściastych. Zawiera liczne zdjęcia szkodników i metody ich zwalczania....

49,90 zł
Ochrona roślin rabatowych i balkonowych

Ochrona roślin rabatowych i balkonowych

Książka przedstawia najważniejsze choroby i szkodniki występujące podczas produkcji rozsady roślin rabatowych w szklarniach i tunelach foliowych, a także po po­sadzeniu tych roślin na kwietnikach, balkonach i rabatach. ...

49,50 zł
Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

1500 niezawodnych gatunków i odmian rośli, drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy liściaste, róże, rośliny wrzosowate, pnącza, byliny, kwiaty sezonowe ...

Rośliny ozdobne

Rośliny ozdobne

Podręcznik Rośliny ozdobne ma pomóc zrozumieć i nauczyć się podstawowych pojęć związanych z nazewnictwem, biologią i doborem roślin, przybliżyć ich wymagania oraz możliwości uprawy  ...

45,00 zł
Choroby ozdobnych drzew liściastych

Choroby ozdobnych drzew liściastych

W książce opisano choroby ozdobnych drzew liściastych powodowanych przez patogeny glebowe i nalistne oraz uszkodzenia wywołane uprawą w złych warunkach, także zagrożenia, jakie mogą być powodowane przez glony, mchy i wątrobowce. Znaczną część książki stanowią informacje o zapobieganiu występowaniu patogenów oraz o ich zwalczaniu w szkółkach, parkach, ogrodach i na dziatkach....

42,50 zł
Rośliny uprawiane na zieleń ciętą

Rośliny uprawiane na zieleń ciętą

Książka ta poświęcona jest uprawie roślin stosowanych na zieleń ciętą oraz jako dodatki wypełniające, nazywane wypełniaczami kompozycji kwiato­wych. Rośliny te mogą być uprawiane w gruncie oraz pod osłonami. Oprócz gatunków u nas bardziej lub mniej znanych, opisano krótko także te dotych­czas wyłącznie importowane...

40,00 zł
Szklarnie i tunele foliowe

Szklarnie i tunele foliowe

Informacje dotyczące budowy i wyposażenia szklarni i tuneli foliowych do uprawy roślin.Książka dla projektantów i konstruktorów szklarni oraz dla ogrodników - producentów roślin pod osłonami....

40,00 zł
Byliny ogrodowe

Byliny ogrodowe

Byliny ogrodowe to zbiór najważniejszych informacji o uprawie, pielęgnowaniu, wymaganiach bylin....

40,00 zł
Nasiennictwo Tom 1

Nasiennictwo Tom 1

Książka obejmuje zagadnienia ogólne : światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego....

39,90 zł
Nasiennictwo Tom 2

Nasiennictwo Tom 2

Drugi tom Nasiennictwa obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Z roślin rolniczych omówiono: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych: bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne....

39,90 zł
Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia

Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia

Podręcznik skierowany jest zarówno do studentów, jak i producentów oraz wszystkich miłośników roślin ozdobnych.

Ochrona ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych

Ochrona ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych

Książka ułatwi rozpoznanie objawów chorób lub uszkodzeń powodo­wanych przez szkodniki oraz skuteczną walkę z chorobami i szkodnikami ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych....

35,50 zł
Chryzantemy

Chryzantemy

W książce poruszone są następujące tematy: hodowla chryzantem, fizjologia wzrostu i rozwoju, rozmnażanie, agrotechnika, uprawa pod osłonami, w gruncie, przygotowanie kwiatów do sprzedaży, choroby i szkodniki, opisy odmian.  ...

35,00 zł