Architektura krajobrazu i planowanie przestrzenne

Architektura krajobrazu część 8

Architektura krajobrazu część 8

Zakres tematyczny zagadnień związanych z małą architektura ogrodową w części 8. podręcznika zapoznamy się jedynie z wybranymi zagadnieniami, takimi jak: nawierzchnie (drogi i place), pochylnie, schody i murki ogrodowe, ich rodzaje, konstrukcja oraz projekty wykonawcze...

53,90 zł
Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu cz. 7. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych

53,90 zł
Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Podręcznik Architektura krajobrazu, część 4 obejmuje zagadnienia związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska i zastosowaniem naturalnej roślinności w terenach zieleni, rodzajami gleb i ich uprawą, uprawą roślin ozdobnych, ich rozmnażaniem, nawożeniem, pielęgnacją i ochroną, szkółkarstwem ozdobnym, a także przygotowaniem materiału roślinnego do wykonywania dekoracji roślinnych....

55,90 zł
Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5 poświęcona jest ziel­nym roślinom ozdobnym stosowanym w urządzaniu terenów zieleni. Podano ich cha­rakterystykę, warunki uprawy oraz walory dekoracyjne i zastosowanie....

55,90 zł
Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Część szósta podręcznika Architektura krajobrazu została opracowana aby nauczyć rozpoznawania poszczegól­nych roślin oraz zapoznać z ich wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania....

53,90 zł
Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajo­brazu...

34,90 zł
Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin zawiera opis charakterystycznych cech drzew ozdobnych, krzewów oraz bylin wymagania glebowe i słoneczne, wskazania pielęgnacyjne, zastosowanie i sąsiedztwo innych roślin...

69,90 zł
Historia ogrodów

Historia ogrodów

Historia ogrodów to prezentacja kulturowych i historycznych wpływów, które ukształtowały dzisiejsze ogrody i wciąż inspirują współczesnych projektantów, ukazuje najwspanialsze ogrody świata....

Rośliny do każdego ogrodu

Rośliny do każdego ogrodu

Katalog roślin ogrodowych zawiera opisy najbardziej wartościowych roślin do ogrodu zilustrowane pięknymi zdjęciami i graficznymi informacjami...

26,90 zł
Gospodarka przestrzenna - podstawy teoretyczne

Gospodarka przestrzenna - podstawy teoretyczne

Książka zawiera m.in.: przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w badaniach nad gospodarką przestrzenną, sformułowania prawidłowości i mechanizmów występujących w gospodarce przestrzennej, metody budowy scenariuszy przestrzennego zagospodarowania kraju....

46,90 zł
Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu

Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu

Książka prezentuje zastosowanie roślin pnących i okrywowych na terenach zielonych w obrębie miast.

Pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w terenach zieleni

Pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w terenach zieleni

Podręcznik dotyczący działań związanych z pielęgnacją i ochroną terenów zieleni z uwzględnieniem rozpoznania terenu ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji roślin oraz analizą siedliska....

Geografia osadnictwa

Geografia osadnictwa

Książka opisuje procesy kształtujące sieć osadniczą w różnych częściach Ziemi. Wyjaśnia relacje zachodzące między rozwojem struktur osadniczych, a innymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi....

80,90 zł
Zielone miasto - zieleń przy ulicach

Zielone miasto - zieleń przy ulicach

Praktyczne wskazówki i rozwiązania cenne dla projektanta, inwestora, wyko­nawcy w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji, oraz na etapie pielęgnowania zieleni przyulicznej....

49,90 zł
Architektura krajobrazu dla każdego

Architektura krajobrazu dla każdego

Książka dla czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem ogrodu. ...

83,90 zł
Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I

Posługiwanie się programem Microstation V8 XM/i w tworzeniu dokumentacji, studiów, projektów, planów oraz innych obrazów graficznych...

39,90 zł
Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

Działalność związana z architekturą krajobrazu wymaga znajomości podstawowych zasad funkcjonowania pojedynczych jednostek gospodarczych oraz gospodarki jako całości...