Architektura krajobrazu i planowanie przestrzenne

Architektura krajobrazu część 1. Podstawy architektury krajobrazu
59,00 zł
Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajo­brazu...

27,00 zł
Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Podręcznik Architektura krajobrazu, część 4 obejmuje zagadnienia związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska i zastosowaniem naturalnej roślinności w terenach zieleni, rodzajami gleb i ich uprawą, uprawą roślin ozdobnych, ich rozmnażaniem, nawożeniem, pielęgnacją i ochroną, szkółkarstwem ozdobnym, a także przygotowaniem materiału roślinnego do wykonywania dekoracji roślinnych....

49,90 zł
Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5 poświęcona jest ziel­nym roślinom ozdobnym stosowanym w urządzaniu terenów zieleni. Podano ich cha­rakterystykę, warunki uprawy oraz walory dekoracyjne i zastosowanie....

36,90 zł
Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Część szósta podręcznika Architektura krajobrazu została opracowana aby nauczyć rozpoznawania poszczegól­nych roślin oraz zapoznać z ich wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania....

47,90 zł
Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu cz. 7. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych

46,90 zł
Architektura krajobrazu dla każdego

Architektura krajobrazu dla każdego

Książka dla czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem ogrodu. ...

83,90 zł
Atlas współczesnej architektury krajobrazu

Atlas współczesnej architektury krajobrazu

Ponad osiemdziesiąt najnowszych i najwybitniejszych projektów związanych z kształtowaniem krajobrazu. Nieocenione źródło inspiracji dla projektantów, architektów krajobrazu i studentów związanych z projektowaniem. ...

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce. ...

27,90 zł
Dendrologia

Dendrologia

Niektóre rośliny przedstawione zostały tu w inny niż dotychczas sposób, uwzględniający współczesne poglądy botaników.......

59,90 zł
Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

Działalność związana z architekturą krajobrazu wymaga znajomości podstawowych zasad funkcjonowania pojedynczych jednostek gospodarczych oraz gospodarki jako całości...

29,90 zł
Garden Composer 3D DVD wersja 3.3 PL

Garden Composer 3D DVD wersja 3.3 PL

Najnowsza odsłona najpopularniejszego programu do projektowania ogrodów zawiera encyklopedię z opisem ponad 16800 roślin i 370 chorób oraz rozbudowaną cześć projektową. ...

Geografia osadnictwa

Geografia osadnictwa

Książka opisuje procesy kształtujące sieć osadniczą w różnych częściach Ziemi. Wyjaśnia relacje zachodzące między rozwojem struktur osadniczych, a innymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi....

54,90 zł
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Podstawowe problemy gospodarki przestrzennej w wymiarze społecznym, przestrzenne odwzorowania procesów społecznych, przemiany społeczno-kulturowe w Polsce, perspektywy rozwoju gospodarki przestrzennej....

46,90 zł
Gospodarka przestrzenna - podstawy teoretyczne

Gospodarka przestrzenna - podstawy teoretyczne

Książka zawiera m.in.: przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w badaniach nad gospodarką przestrzenną, sformułowania prawidłowości i mechanizmów występujących w gospodarce przestrzennej, metody budowy scenariuszy przestrzennego zagospodarowania kraju....

46,90 zł
Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I

Posługiwanie się programem Microstation V8 XM/i w tworzeniu dokumentacji, studiów, projektów, planów oraz innych obrazów graficznych...

39,90 zł
Historia i struktura ogrodu rodzinnego

Historia i struktura ogrodu rodzinnego

To nie jest zwy­kła historia ogrodów, opisująca ich kompozycję i uprawiane w nich rośliny. To spojrzenie na ogród - miejsce życia człowieka w dialogu z krajobrazem. Istotą ogrodu rodzinnego, w odróżnieniu od innych typów urządzanej zieleni, nie są rośliny komponowane na wydzielonym obszarze, a relacja człowieka z jego śro­dowiskiem. Ogród w krajobrazie tworzy żyjący w nim człowiek, nie ścieżki, grille i ozdobne krzewy....

24,90 zł
Historia ogrodów

Historia ogrodów

Historia ogrodów to prezentacja kulturowych i historycznych wpływów, które ukształtowały dzisiejsze ogrody i wciąż inspirują współczesnych projektantów, ukazuje najwspanialsze ogrody świata....

Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

680 opisów ze zdjęciami zawiera najważniejsze informacje o roślinach: charakterystykę roślin, wymagania, pielęgnację, sugerowane zastosowanie i gęstość sadzenia. Kompendium wiedzy na temat bylin...

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

1500 niezawodnych gatunków i odmian rośli, drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy liściaste, róże, rośliny wrzosowate, pnącza, byliny, kwiaty sezonowe ...

47,90 zł
Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin zawiera opis charakterystycznych cech drzew ozdobnych, krzewów oraz bylin wymagania glebowe i słoneczne, wskazania pielęgnacyjne, zastosowanie i sąsiedztwo innych roślin...

51,90 zł
Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog 250 najpiękniejszych i dobrze rosnących w Polsce odmian róż. Katalog wzbogacają inspirujące przykłady kompozycji róż z innymi roślinami ozdobnymi....

21,90 zł