Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Dział Architektura krajobrazu obejmuje książki  związane nie tylko z projektowaniem ogrodów, ale także podręczniki do nauki tego zawodu, oraz podręczniki dla kandydatów na architekta krajobrazu.

Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajo­brazu...

34,90 zł
Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Podręcznik Architektura krajobrazu, część 4 obejmuje zagadnienia związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska i zastosowaniem naturalnej roślinności w terenach zieleni, rodzajami gleb i ich uprawą, uprawą roślin ozdobnych, ich rozmnażaniem, nawożeniem, pielęgnacją i ochroną, szkółkarstwem ozdobnym, a także przygotowaniem materiału roślinnego do wykonywania dekoracji roślinnych....

55,90 zł
Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5 poświęcona jest ziel­nym roślinom ozdobnym stosowanym w urządzaniu terenów zieleni. Podano ich cha­rakterystykę, warunki uprawy oraz walory dekoracyjne i zastosowanie....

55,90 zł
Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Część szósta podręcznika Architektura krajobrazu została opracowana aby nauczyć rozpoznawania poszczegól­nych roślin oraz zapoznać z ich wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania....

53,90 zł
Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu cz. 7. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych

53,90 zł
AutoCAD w architekturze krajobrazu

AutoCAD w architekturze krajobrazu

Nauka Autocada dla architektów krajobrazu. Porady przydatne w pracy architekta krajobrazu, projektowanie w przestrzeni 2D, tworzenie obiektów 3D. Książka zawiera praktyczne ćwiczenia do samodzielniej nauki programowania 2D i 3D w Autocadzie....

Dendrologia

Dendrologia

Niektóre rośliny przedstawione zostały tu w inny niż dotychczas sposób, uwzględniający współczesne poglądy botaników.......

59,90 zł
Drzewo w krajobrazie kulturowym

Drzewo w krajobrazie kulturowym

W projektowaniu obiektów architektury krajobrazu bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dobór roślin. Dziś myśli się przede wszystkim o aspekcie ekonomicznym i estetycznym tych doborów. Niestety nie zawsze idzie to w parze z uwarunkowaniami kulturowymi. Oddawana w ręce Czytelnika książka ma za zadanie zwrócić uwagę na znaczenie drzewa i odpowiednie dobieranie drzew do otoczenia człowieka nie tylko w rozumieniu zgodności z siedliskiem i zaspokajania potrzeb estetycznych....

Garden Composer 3D DVD wersja 3.3 PL

Garden Composer 3D DVD wersja 3.3 PL

Najnowsza odsłona najpopularniejszego programu do projektowania ogrodów zawiera encyklopedię z opisem ponad 16800 roślin i 370 chorób oraz rozbudowaną cześć projektową. ...

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I

Posługiwanie się programem Microstation V8 XM/i w tworzeniu dokumentacji, studiów, projektów, planów oraz innych obrazów graficznych...

39,90 zł
Historia ogrodów

Historia ogrodów

Historia ogrodów to prezentacja kulturowych i historycznych wpływów, które ukształtowały dzisiejsze ogrody i wciąż inspirują współczesnych projektantów, ukazuje najwspanialsze ogrody świata....

Inżynieria krajobrazu

Inżynieria krajobrazu

Inżynieria krajobrazu zajmuje się różnorodnymi i złożonymi przedsięwzięciami o charakterze planistycznym i technicznym, których głównym celem jest zachowa­nie lub poprawa estetyki krajobrazu, ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnych oddziaływań antropogenicznych, a także poprawa stanu środowiska i przywrócenie mu utraconej naturalności....

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

1500 niezawodnych gatunków i odmian rośli, drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy liściaste, róże, rośliny wrzosowate, pnącza, byliny, kwiaty sezonowe ...

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin zawiera opis charakterystycznych cech drzew ozdobnych, krzewów oraz bylin wymagania glebowe i słoneczne, wskazania pielęgnacyjne, zastosowanie i sąsiedztwo innych roślin...

69,90 zł
Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog 250 najpiękniejszych i dobrze rosnących w Polsce odmian róż. Katalog wzbogacają inspirujące przykłady kompozycji róż z innymi roślinami ozdobnymi....

29,90 zł
Kształt zieleni

Kształt zieleni

O estetyce, ekologii i projektowaniu

44,00 zł
Landscape protection and planning. Selected issues

Landscape protection and planning. Selected issues

How to understand landscape and landscape protection, evolution in approach to nature, environment and landscape protection

32,90 zł
Ogród - twoje miasto

Ogród - twoje miasto

W książce znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć, by zazielenić swoje miasto - podstawową wiedzę, wskazówki praktyczne, szczegółowe informacje o hodowaniu różnych gatunków oraz portrety roślin....

29,90 zł
Ogrody Historia architektury i sztuki ogrodowej

Ogrody Historia architektury i sztuki ogrodowej

Autorka zwraca szczególną uwagę na przemiany związku łączącego dom i ogród jako najbliższego środowiska człowieka oraz rolę miast jako jednostek osadniczych i ewoluujących organizmów urbanistycznych....

Pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w terenach zieleni

Pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w terenach zieleni

Podręcznik dotyczący działań związanych z pielęgnacją i ochroną terenów zieleni z uwzględnieniem rozpoznania terenu ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji roślin oraz analizą siedliska....

Podstawy architektury krajobrazu część 1

Podstawy architektury krajobrazu część 1

Pomoc w opanowaniu istotnych w architekturze krajobrazu umiejętności warsztatowych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji      ...