Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Dział Architektura krajobrazu obejmuje książki  związane nie tylko z projektowaniem ogrodów, ale także podręczniki do nauki tego zawodu, oraz podręczniki dla kandydatów na architekta krajobrazu.

Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajo­brazu...

27,00 zł
Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Podręcznik Architektura krajobrazu, część 4 obejmuje zagadnienia związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska i zastosowaniem naturalnej roślinności w terenach zieleni, rodzajami gleb i ich uprawą, uprawą roślin ozdobnych, ich rozmnażaniem, nawożeniem, pielęgnacją i ochroną, szkółkarstwem ozdobnym, a także przygotowaniem materiału roślinnego do wykonywania dekoracji roślinnych....

49,90 zł
Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5 poświęcona jest ziel­nym roślinom ozdobnym stosowanym w urządzaniu terenów zieleni. Podano ich cha­rakterystykę, warunki uprawy oraz walory dekoracyjne i zastosowanie....

36,90 zł
Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Część szósta podręcznika Architektura krajobrazu została opracowana aby nauczyć rozpoznawania poszczegól­nych roślin oraz zapoznać z ich wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania....

47,90 zł
Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu cz. 7. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych

46,90 zł
Atlas współczesnej architektury krajobrazu

Atlas współczesnej architektury krajobrazu

Ponad osiemdziesiąt najnowszych i najwybitniejszych projektów związanych z kształtowaniem krajobrazu. Nieocenione źródło inspiracji dla projektantów, architektów krajobrazu i studentów związanych z projektowaniem. ...

AutoCAD 2014 PL

AutoCAD 2014 PL

Książka AutoCAD 2014 PL pozwoli na szybkie rozpoczęcie pracy, dogłębne poznanie podstawowych poleceń i narzędzi oraz efektywne zastosowanie funkcji programu w codziennej praktyce projektowej....

95,00 zł
AutoCAD w architekturze krajobrazu

AutoCAD w architekturze krajobrazu

Nauka Autocada dla architektów krajobrazu. Porady przydatne w pracy architekta krajobrazu, projektowanie w przestrzeni 2D, tworzenie obiektów 3D. Książka zawiera praktyczne ćwiczenia do samodzielniej nauki programowania 2D i 3D w Autocadzie....

Dendrologia

Dendrologia

Niektóre rośliny przedstawione zostały tu w inny niż dotychczas sposób, uwzględniający współczesne poglądy botaników.......

59,90 zł
Drzewo w krajobrazie kulturowym

Drzewo w krajobrazie kulturowym

W projektowaniu obiektów architektury krajobrazu bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dobór roślin. Dziś myśli się przede wszystkim o aspekcie ekonomicznym i estetycznym tych doborów. Niestety nie zawsze idzie to w parze z uwarunkowaniami kulturowymi. Oddawana w ręce Czytelnika książka ma za zadanie zwrócić uwagę na znaczenie drzewa i odpowiednie dobieranie drzew do otoczenia człowieka nie tylko w rozumieniu zgodności z siedliskiem i zaspokajania potrzeb estetycznych....

Garden Composer 3D DVD wersja 3.3 PL

Garden Composer 3D DVD wersja 3.3 PL

Najnowsza odsłona najpopularniejszego programu do projektowania ogrodów zawiera encyklopedię z opisem ponad 16800 roślin i 370 chorób oraz rozbudowaną cześć projektową. ...

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I

Posługiwanie się programem Microstation V8 XM/i w tworzeniu dokumentacji, studiów, projektów, planów oraz innych obrazów graficznych...

39,90 zł
Historia ogrodów

Historia ogrodów

Historia ogrodów to prezentacja kulturowych i historycznych wpływów, które ukształtowały dzisiejsze ogrody i wciąż inspirują współczesnych projektantów, ukazuje najwspanialsze ogrody świata....

Inżynieria krajobrazu

Inżynieria krajobrazu

Inżynieria krajobrazu zajmuje się różnorodnymi i złożonymi przedsięwzięciami o charakterze planistycznym i technicznym, których głównym celem jest zachowa­nie lub poprawa estetyki krajobrazu, ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnych oddziaływań antropogenicznych, a także poprawa stanu środowiska i przywrócenie mu utraconej naturalności....

32,90 zł
Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

680 opisów ze zdjęciami zawiera najważniejsze informacje o roślinach: charakterystykę roślin, wymagania, pielęgnację, sugerowane zastosowanie i gęstość sadzenia. Kompendium wiedzy na temat bylin...

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych

1500 niezawodnych gatunków i odmian rośli, drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy liściaste, róże, rośliny wrzosowate, pnącza, byliny, kwiaty sezonowe ...

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin zawiera opis charakterystycznych cech drzew ozdobnych, krzewów oraz bylin wymagania glebowe i słoneczne, wskazania pielęgnacyjne, zastosowanie i sąsiedztwo innych roślin...

51,90 zł
Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich

Katalog 250 najpiękniejszych i dobrze rosnących w Polsce odmian róż. Katalog wzbogacają inspirujące przykłady kompozycji róż z innymi roślinami ozdobnymi....

21,90 zł
Krajobraz z paragrafem zeszyt 5 Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska

Krajobraz z paragrafem zeszyt 5 Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska

Czy na obecnym poziomie rozwoju krajobrazu naszego kraju istnieje system wspomagania wspomnianej wcześniej troski?...

14,90 zł
Krajobraz z paragrafem Zeszyt 9 Wpływ instrumentarium ochrony środowiska przyrodniczego na zakres ustaleń planów miejscowych

Krajobraz z paragrafem Zeszyt 9 Wpływ instrumentarium ochrony środowiska przyrodniczego na zakres ustaleń planów miejscowych

Przybliżenie możliwego zakresu stanowienia planów miejscowych w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, wynikających z obowiązujących aktów prawnych...

14,90 zł
Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii

Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii

Kształtowanie terenów zieleni jest to kompleksowe postępowanie w zakresie planowania przestrzennego, projektowania i urządzania różnych obiektów terenów zieleni ...