Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Dział Architektura krajobrazu obejmuje książki  związane nie tylko z projektowaniem ogrodów, ale także podręczniki do nauki tego zawodu, oraz podręczniki dla kandydatów na architekta krajobrazu.

Zielone miasto - zieleń przy ulicach

Zielone miasto - zieleń przy ulicach

Praktyczne wskazówki i rozwiązania cenne dla projektanta, inwestora, wyko­nawcy w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji, oraz na etapie pielęgnowania zieleni przyulicznej....

47,90 zł
Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu

Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu

Książka prezentuje zastosowanie roślin pnących i okrywowych na terenach zielonych w obrębie miast.

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 3

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 3

Zagadnienia związane z sadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów ozdobnych, zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, rabat i ogrodów specjalnych oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorem robót. ...

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 2 tom 3

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 2 tom 3

Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu...

39,90 zł
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 2 tom 2

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 2 tom 2

Tom II urządzania i pielęgnacji terenów zieleni obejmuje:nawierzchnie drogi i place, pochylnie, schody ogrodowe, murki ogrodowe, ogrodzenia. ...

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 2 tom 1

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 2 tom 1

Przedstawia szczegółowo technologię wykonania oraz konserwację elementów małej architektury

19,50 zł
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 1

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 1

Zagadnienia ogólne, związane z rysunkiem technicznym, mate­riałami budowlanymi i technikami geodezyjnymi wykorzystywanymi w architekturze krajobrazu      ...

Trawniki. Projektowanie. Technika w zakładaniu i pielęgnacji

Trawniki. Projektowanie. Technika w zakładaniu i pielęgnacji

Książka jest próbą przedstawienia techniki w zakresie zakładania i pielęgnacji trawników, prezentuje maszyny i urządzenia stosowane podczas ich zakładania i pielęgnacji....

47,90 zł
Technika zakładania i pielęgnacji terenów zieleni

Technika zakładania i pielęgnacji terenów zieleni

Książka jest próbą przedstawienia techniki zakładania i pielęgnacji zieleni, prezentuje maszyny i urządzenia umożliwiające realizację tych zadań....

46,90 zł
Technik architektury krajobrazu Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego Zeszyt 1

Technik architektury krajobrazu Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego Zeszyt 1

Książka zawiera przykładowe testy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu. ...

Słownik polsko-rosyjski - dom, mieszkanie, ogród

Słownik polsko-rosyjski - dom, mieszkanie, ogród

Słownik zawiera 20 000 haseł związanych z budowa i wyposażeniem domu, mieszkania i ogrodu występujących w fachowej literaturze rosyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej terminologii....

95,90 zł
Słownik - rosyjsko-polski - dom, mieszkanie, ogród

Słownik - rosyjsko-polski - dom, mieszkanie, ogród

Słownik zawiera 20 000 haseł związanych z budowa i wyposażeniem domu, mieszkania i ogrodu występujących w fachowej literaturze rosyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej terminologii....

95,90 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 5

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 5

Wiadomości z zakresu szkółkarstwa, ochrony roślin dla architektów krajobrazu, a także podstawowe informacje na temat dekoracji roślinnych w architekturze krajobrazu ...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 4

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 4

Nazewnic­two roślin, podstawowa terminologia morfologiczna i termi­ny stosowane w architekturze krajobrazu, zastosowanie drzew i krzewów liściastych w architekturze krajobrazu...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 3

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 3

Poświęcona drzewom i krzewom iglastym w architekturze krajobrazu, zawiera także wprowadzenie do dendrolo­gii, nazewnictwo roślin, podstawową terminologię morfologicz­ną, podstawowe terminy stosowane w architekturze krajobrazu, oraz wskazówki praktycznego zasto­sowania roślin....

34,90 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 2

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 2

Znajomość morfologii i wymagań roślin oraz zagadnienia związane z uprawą roślin ozdobnych i ich rozmnażaniem dla uczniów architektury krajobrazu oraz wszystkich zajmujący się projektowaniem terenów zieleni...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 1

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 1

Przez­naczony dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kształcą­cych w zawodzie technik architektury krajobrazu, zagadnienia ogólne związane ze znaczeniem roślin ozdob­nych, z warunkami siedliska, rodzajami gleb i ich uprawą oraz nawo­żeniem...

Rośliny do każdego ogrodu

Rośliny do każdego ogrodu

Katalog roślin ogrodowych zawiera opisy najbardziej wartościowych roślin do ogrodu zilustrowane pięknymi zdjęciami i graficznymi informacjami...

17,50 zł
Projektowanie ogrodu i krajobrazu. Wybór tekstów

Projektowanie ogrodu i krajobrazu. Wybór tekstów

Wybór tekstów został podzielony na następujące części: ogród, przestrzeń społeczna, przestrzeń publiczna i język projektowania....

32,90 zł
Projektowanie małego ogrodu

Projektowanie małego ogrodu

Szczegółowe instrukcje, jak zaprojektować poszczególne elementy ogrodu, aby stworzyć najodpowiedniejszy dla siebie ogród, kolorowe fotografie i ponad 100 projektów oraz wskazówki, jak - krok po kroku - z nich korzystać...

Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego

Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego

Podręcznik do nauki odręcznego rysunku architektonicznego oraz krajobrazowego. Doskonałe kompendium wiedzy dla kandydatów na wydziały Architektury i Urbanistyki, Architektury Krajobrazu, Architektury Wnętrz, Sztuki Ogrodowej i pochodnych, a także dla wszystkich zainteresowanych rysunkiem odręcznym...