Nawożenie, nawadnianie roślin

Krzem w nawożeniu roślin rolniczych

Krzem w nawożeniu roślin rolniczych

Celem tej książki jest próba przybliżenia Czytelnikom wyników doświadczeń ze stosowaniem dolistnym krzemu w uprawie roślin rolniczych...

35,90 zł
Nawadnianie roślin

Nawadnianie roślin

Opisano potrzeby nawadniania, systemy i technologie nawadniania budowę i eksploatację urzą­dzeń do nawadniania. efekty nawadniania roślin uprawianych w polu i pod osłonami ...

Nawadnianie warzyw polowych

Nawadnianie warzyw polowych

Publikacja przybliży tę tematykę instalacji nawadniających w uprawach rolniczych. Pomoże w wyborze najodpowiedniejszego systemu nawadniającego, pomocnego w uprawie różnych gatunków warzyw. Podpowie, jak skonstruować (ułatwią to liczne fotografie, rysunki i schematy towarzyszące opisom) i z czego wykonać najnowocześniejszą instalację nawadniającą....

Nawożenie roślin uprawnych tom 1

Nawożenie roślin uprawnych tom 1

wybrane zagadnienia z zakresu nauk podstawowych, związane ze wzrostem, rozwojem i plonowaniem roślin uprawnych, przedstawienie prawidłowych zasad nawożenia roślin....

62,00 zł
Nawożenie roślin uprawnych tom 2

Nawożenie roślin uprawnych tom 2

Podstawy teoretyczne diagnostyki nawozowej i jed­nocześnie wskazuje na rozwiązania praktyczne w zakresie nawożenia i gospodarki nawozowej w przedsiębiorstwie rolnym. ...

47,90 zł
Nawożenie użytków zielonych

Nawożenie użytków zielonych

Użytki zielone w Polsce pozostają ciągle niedocenianym źródłem pasz dla zwierząt trawożernych. Ważnym czynnikiem pratotechnicznym decydują­cym o ich produkcyjności jest nawożenie. ...

49,90 zł
Nawożenie warzyw polowych

Nawożenie warzyw polowych

Wymagania pokarmowe, zalecenia i potrzeby nawozowe warzyw kapustnych cebulowych liściowych psiankowatych dyniowatych korzeniowych bobowatych wieloletnich...

19,90 zł
Nawozy i nawożenie drzew owocowych

Nawozy i nawożenie drzew owocowych

Książka dotyczy nawożenia roślin sadowniczych, przedstawia wymagania nawozowe poszczególnych gatunków, technikę nawożenia, nawożenie szkółek i sadów   ...

Podłoża ogrodnicze

Podłoża ogrodnicze

Opisano podłoża mogące być wykorzystane do uprawy roślin pod osłonami, z uwzględnieniem wymagań poszczególnych gatunków warzyw i roślin ozdobnych....

Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 1 Oleiste, okopowe i strączkowe

Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 1 Oleiste, okopowe i strączkowe

Przedstawiono m.in. podstawowe aspekty fizjologii plonowania, włącznie ze szczegółowym wskazaniem krytycznych faz (stadiów) formowania plonu, jak i roli składników pokarmowych niezbędnych w tym procesie. ...

Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 2 Zboża i kukurydza

Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 2 Zboża i kukurydza

Uwzględnia wszystkie te elementy wiedzy i umiejęt­ności, które winien posiadać producent rolny, aby samodzielnie opracować efektywną strategię wykorzystania potencjału plonotwórczego rośliny uprawianej aktualnie w danych warunkach siedliska (polu). ...

41,90 zł
Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych

Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych

Oprócz wiadomości ogólnych z zakresu uprawy roli i nawożenia roślin, znajdują się  również szczegółowe informacje o uprawie roli w aspekcie wymagań roślin ogrodniczych.  ...

27,90 zł
Żywienie roślin ogrodniczych

Żywienie roślin ogrodniczych

Omawia najnowsze zagadnienia teoretyczne związane z nawożeniem gleb i podłoży oraz żywieniem roślin z zachowaniem naturalnych walorów środowiska przyrodniczego. ...