Prawo rolne

Zgoda wodnoprawna

Zgoda wodnoprawna

W monografii poddano anlizie instytucję zgody wodnoprawnej, uregulowaną w dziale IX ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne i będącą jednym z instrumentów systemu zarządzania gospodarką wodną....

104,90 zł
Podatek rolny - komentarz

Podatek rolny - komentarz

Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów ustawy.

119,90 zł
Podatek leśny - komentarz

Podatek leśny - komentarz

Komentując poszczególne artykuły ustawy o podatku leśnym autorzy główną uwagę skupili na przedstawieniu wątpliwości pojawiających się podczas praktycznego stosowania przepisów oraz wskazali możliwe sposoby ich rozstrzygania....

119,90 zł
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem. ...

149,90 zł