Prawo rolne

 Prawo rolne

Prawo rolne

Przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. ...

75,90 zł
Environmental Law

Environmental Law

This is a popular guide to environmental law. It has been written in non-specialist language to enable not only lawyers but also students, government officials, environmental activists, and community groups to take advantage of its content....

35,90 zł
Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: dziedziczenie gospodarstw rolnych, prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych, uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej, ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych....

185,00 zł
Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

W monografii przedstawiono bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych tendencji. Zaprezentowano także analizę projektów zmian ustawy - Prawo łowieckie, jak również projektu nowej ustawy dotyczącej wyłącznie szkód łowieckich....

115,00 zł
Podatek leśny - komentarz

Podatek leśny - komentarz

Komentując poszczególne artykuły ustawy o podatku leśnym autorzy główną uwagę skupili na przedstawieniu wątpliwości pojawiających się podczas praktycznego stosowania przepisów oraz wskazali możliwe sposoby ich rozstrzygania....

119,90 zł
Podatek rolny - komentarz

Podatek rolny - komentarz

Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów ustawy.

119,90 zł
Prawa zwierząt

Prawa zwierząt

Książka prezentuje dyskusję nad moralnym statusem zwierząt.

52,90 zł
Prawna ochrona zwierząt gospodarskich

Prawna ochrona zwierząt gospodarskich

Ochrona użytkowa jest jedną z najstarszych form opieki nad zwierzętami. Ma na celu utrzymywanie zasobów zwierzęcych w postaci określonych wielkości populacji poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i zarządzanie nimi, tak aby zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi w zakresie popytu na surowce zwierzęce....