Prawo rolne

Przegląd prawa rolnego nr 2 (13) 2013
20,90 zł
Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym

Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym

Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprowadzenia. ...

26,50 zł
Prawna ochrona zwierząt gospodarskich

Prawna ochrona zwierząt gospodarskich

Ochrona użytkowa jest jedną z najstarszych form opieki nad zwierzętami. Ma na celu utrzymywanie zasobów zwierzęcych w postaci określonych wielkości populacji poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i zarządzanie nimi, tak aby zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi w zakresie popytu na surowce zwierzęce....

27,00 zł
Regulacje użytkowania zwierząt

Regulacje użytkowania zwierząt

Użytkowanie zwierząt koncentruje się przede wszystkim na pozyskiwaniu produk­tów pochodzenia zwierzęcego, ale może także polegać na czerpaniu innych korzyści....

29,90 zł
Environmental Law

Environmental Law

This is a popular guide to environmental law. It has been written in non-specialist language to enable not only lawyers but also students, government officials, environmental activists, and community groups to take advantage of its content....

35,90 zł
Status moralny zwierząt

Status moralny zwierząt

Po tę książkę powinien sięgnąć każdy, kto poszukuje kompendium wiedzy na temat filozofii praw zwierząt, a także praktycznego przewodnika po dylematach moralnych, przed którymi stajemy dokonując konsumenckich wyborów....

38,90 zł
Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce

Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce

W książce kompleksowo opisano doświadczenia związane z prowadzeniem ubezpieczeń upraw w Polsce.

47,90 zł
Prawo żywnościowe

Prawo żywnościowe

Podręcznik omawia podstawowe zagadnienia prawa żywnościowego, jego historię i miejsce w polskim systemie prawa, a także zagadnienia szczegółowe, przede wszystkim wymagania dotyczące jakości środków spożywczych, higieny ich produkcji i obrotu, znakowania oraz urzędowej kontroli żywności....

 VAT w usługach gastronomicznych i cateringowych

VAT w usługach gastronomicznych i cateringowych

Publikacja skierowana zarówno do branży gastronomicznej, jak i odbiorców usług cateringowych i gastronomicznych. Wskazuje sposób postępowania w rozliczeniach VAT oraz możliwościach odliczeń VAT od zakupionych usług i towarów....

59,90 zł
 Prawo rolne

Prawo rolne

Przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. ...

75,90 zł