Żywienie zwierząt, paszoznawstwo

 Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń

Celem opracowania jest dostarczenie hodowcom, producentom i doradcom żywieniowym danych w zakresie ustalania zapotrzebowania pokarmowego świń i sposobu jego pokrycia w zmienionych warunkach produkcji, bez większego zagrożenia dla dobrostanu zwierząt i środowiska....

44,90 zł
Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt

Wiadomości zawarte w podręczniku obejmują w każdym gatunku zwierząt charakterystykę typów użytkowych i głównych ras zwierząt oraz omówienie podstawowych kierunków użytkowania (rozpłodowe, mleczne, mięsne, wełniste itp.), zasad żywienia i wychowu młodych zwierząt. ...

82,90 zł
Kiszonki surowiec technologia produkcji wartość pokarmowa

Kiszonki surowiec technologia produkcji wartość pokarmowa

Baza paszowa oraz jakość kiszonek, produkcja kiszonek z użytków zielonych.

Normy żywienia drobiu

Normy żywienia drobiu

Zalecenia podawane w niniejszym opracowaniu obejmują obecnie znane zapotrzebowanie ptaków na składniki pokarmowe powiększone o pewien naddatek, tzw. margines bezpieczeństwa....

Pasze i dodatki paszowe

Pasze i dodatki paszowe

Opis zawartości poszczególnych pasz, metody konserwacji pasz. Grupy pasz, wartości pokarmowe.

44,90 zł
Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt

Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt

Rzepak jako cenne źródło białka i energii można stosować w żywieniu: drobiu, świń, przeżuwaczy, owiec, kaczek, gęsi, zwierząt futerkowych, ryb (np. karpia)....

14,90 zł
Paszoznawstwo

Paszoznawstwo

Zawiera informacje o składzie i jakości powszechnie stosowanych w kraju pasz, najistotniejsze wiadomości z zakresu analityki składników pokarmowych, a także omówienie metod oceny pasz oraz obowiązującego w Polsce i w Unii Europejskiej prawa paszowego....

38,90 zł
Podstawy żywienia zwierząt

Podstawy żywienia zwierząt

Znaczenie składników pokarmowych, określanie wartości pokarmowej pasz, zasady normowania i układania dawek pokarmowych ...

Sygnały żywienia krów Praktyczny poradnik żywienia krów mlecznych

Sygnały żywienia krów Praktyczny poradnik żywienia krów mlecznych

Zbiór praktycznych wskazówek i cennych porad dotyczących istoty zdrowego i ekonomicznego żywienia krów mlecznych....

Technika i zasady w żywieniu świń

Technika i zasady w żywieniu świń

Kompendium wiedzy o rozwiązaniach technicznych i technologicznych oraz o racjonalnych sposobach żywienia świń....

22,90 zł
Technologia kiszenia biomasy na cele paszowe i biogaz rolniczy

Technologia kiszenia biomasy na cele paszowe i biogaz rolniczy

Przedstawiono specyfikę technologii kiszenia biomasy, uwzględniając aktualny stan wiedzy w zakresie procesu fermentacji kwasu mlekowego, specyfikę substratu oraz kierunki wykorzystania kiszonki – pasza/biogaz...

33,90 zł
27,90 zł
Technologia produkcji mieszanek paszowych

Technologia produkcji mieszanek paszowych

Książka opisująca sposoby produkcji mieszanek paszowych. ...

Zalecenia żywieniowe dla koni i tabele wartości pokarmowej pasz

Zalecenia żywieniowe dla koni i tabele wartości pokarmowej pasz

Opracowane zalecenia żywieniowe koni zawierają aktualne tabele zapotrzebowania pokarmowego oraz przykładowe dawki pokarmowe i sposób ich układania (załącznik), co może być pomocne dla studentów zainteresowanych praktycznym żywieniem różnych grup koni....

Zalecenia Żywieniowe dla Przeżuwaczy i Tabele wartości pokarmowej pasz

Zalecenia Żywieniowe dla Przeżuwaczy i Tabele wartości pokarmowej pasz

zalecenia żywieniowe dla wszystkich kategorii bydła ras mlecznych i mięsnych oraz owiec i kóz, pozwoli użytkownikowi na rozumne posługiwanie się dostępnymi w kraju progra­mami komputerowymi, służącymi do wartościowania pasz oraz bilansowania dawek pokarmowych....

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu

Normy dotyczące żywienia wielu gatunków drobiu m.in. kur, indyków, gęsi, kaczek

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 1

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 1

Pierwsza część podręcznika akademickiego na temat żywienia zwierząt. W tomie tym omówiono: - składniki pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierząt - budowę przewodu pokarmowego u przeżuwaczy...  ...

68,90 zł
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 2

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 2

Druga część podręcznika akademickiego dotyczącego żywienia zwierząt i paszoznawstwa....

68,90 zł
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 3

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 3

W książce omówiono m.in.: · wartości pokarmowe różnych materiałów paszowych – pojedynczych pasz, jak i mieszanek treściwych, koncentratów białkowych, a także różnych dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt, · sposoby ich pozyskiwania, · metody konserwacji i przetwarzania, ...

59,90 zł