Weterynaria

Diagnostyka weterynaryjna

Diagnostyka weterynaryjna

Podręcznik dla techników weterynaryjnych

55,00 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.12

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.12

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego - wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych...

26,90 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.11.

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.11.

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego - prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt...

27,90 zł
Anatomia i fizjologia zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt

W podręczniku część fizjologiczną poprzedza część anatomiczna, nie można bowiem badać złożonych procesów w tkankach i narządach, nie poznawszy przedtem ich budowy. Obydwa omawiane tutaj przed­mioty stanowią także podstawę do zrozumienia patologii, nauki o budo­wie i czynnościach organizmu w stanie choroby....

35,90 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.11

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.11

Zestawy testów oraz zadań praktycznych dla osób przygotowujących się do egzaminu potwierdzają­cego kwalifikację R. 11 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej w zawodzie technik weterynarii....

22,90 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.10

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.10

Zbiór zadań do etapu teoretycznego i praktycznego dla osób przygotowujących się do egzaminu potwierdzają­cego kwalifikację R. 10 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych w zawodzie technik weterynarii....

22,90 zł
Zarys patologii zwierząt

Zarys patologii zwierząt

Patologia jest nauką o powstających w czasie choroby zaburzeniach czynności oraz o zmianach morfologicznych tkanek i narządów...

32,00 zł
Anatomia i fizjologia zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt

Podstawowe informacje z zakresu ana­tomii i fizjologii zwierząt - ogólne zasady budowy organizmu, pod­stawy budowy i funkcji komórki i tkanek zwierzęcych, a także budo­wa oraz czynności poszczególnych narządów i układów dwóch gromad kręgowców - ssaków i ptaków....

55,00 zł
Położnictwo i unasienianie zwierząt

Położnictwo i unasienianie zwierząt

W podręczniku tym duży nacisk położono na wiadomości dotyczące reprodukcji zwierząt gospodarskich i położnictwa, które niezbędne są dla techników weterynarii oraz inseminatorów, zastosowania prawidłowych zasad przy odchowie i selekcji zwierząt, opieki nad samicą ciężarną, prawidłowym udzieleniu pomocy porodowej i pielęgnacji matki w okresie poporodowym oraz noworodków....

34,90 zł
Anatomia topograficzna zwierząt domowych

Anatomia topograficzna zwierząt domowych

W tekście zasygnalizowano również niektóre problemy kliniczne, aby Czytel­nik miał możliwość wyrobienia sobie poglądu na związek między budową organizmu zwierzęcego, topografią jego narządów a zagadnieniami praktyki weterynaryjnej.    ...

28,90 zł
Anatomia i fizjologia zwierząt domowych

Anatomia i fizjologia zwierząt domowych

Książka zawiera elementy cytologii, histologii, biochemii, farmakologii i anatomii patologicznej. Dodatkowym, cennym walorem książki są liczne, znakomicie powiązane z tekstem ryciny i schematy....

Anatomia zwierząt domowych Repetytorium

Anatomia zwierząt domowych Repetytorium

Repetytorium anatomii zwierząt domowych pozwoli w sposób szybki i efektywny opanować wiedzę anatomiczną wymaganą podczas zaliczeń i egzaminów....

43,90 zł
Podstawy anatomii zwierząt domowych

Podstawy anatomii zwierząt domowych

Podręcznik anatomii zwierząt domowych przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków zootechnicznych, rolniczych, biotechnologicznych, biologicznych i (w pewnym zakresie) weterynaryjnych. ...

41,90 zł
 Diagnostyka kliniczna zwierząt

Diagnostyka kliniczna zwierząt

Badanie kliniczne wielu gatunków zwierząt, również egzotycznych, badanie andrologiczne, położnicze, ginekologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, neurologiczne i wiele innych, diagnostyka laboratoryjna krwi, moczu, mazi stawowej, płynu mózgowo-rdzeniowego, inwazyjne i nieinwazyjne metody diagnostyczne, zagadnienia związane z hodowlą i utrzymaniem zwierząt...

129,90 zł