Weterynaria

Anatomia i fizjologia zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt

Podstawowe informacje z zakresu ana­tomii i fizjologii zwierząt - ogólne zasady budowy organizmu, pod­stawy budowy i funkcji komórki i tkanek zwierzęcych, a także budo­wa oraz czynności poszczególnych narządów i układów dwóch gromad kręgowców - ssaków i ptaków....

49,90 zł
Anatomia i fizjologia zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt

W podręczniku część fizjologiczną poprzedza część anatomiczna, nie można bowiem badać złożonych procesów w tkankach i narządach, nie poznawszy przedtem ich budowy. Obydwa omawiane tutaj przed­mioty stanowią także podstawę do zrozumienia patologii, nauki o budo­wie i czynnościach organizmu w stanie choroby....

35,90 zł
Anatomia i fizjologia zwierząt domowych

Anatomia i fizjologia zwierząt domowych

Książka zawiera elementy cytologii, histologii, biochemii, farmakologii i anatomii patologicznej. Dodatkowym, cennym walorem książki są liczne, znakomicie powiązane z tekstem ryciny i schematy....

Anatomia topograficzna zwierząt domowych

Anatomia topograficzna zwierząt domowych

W tekście zasygnalizowano również niektóre problemy kliniczne, aby Czytel­nik miał możliwość wyrobienia sobie poglądu na związek między budową organizmu zwierzęcego, topografią jego narządów a zagadnieniami praktyki weterynaryjnej.    ...

28,90 zł
Anatomia zwierząt domowych Repetytorium

Anatomia zwierząt domowych Repetytorium

Repetytorium anatomii zwierząt domowych pozwoli w sposób szybki i efektywny opanować wiedzę anatomiczną wymaganą podczas zaliczeń i egzaminów....

43,90 zł
Podstawy anatomii zwierząt domowych

Podstawy anatomii zwierząt domowych

Podręcznik anatomii zwierząt domowych przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków zootechnicznych, rolniczych, biotechnologicznych, biologicznych i (w pewnym zakresie) weterynaryjnych. ...

39,90 zł
Położnictwo i unasienianie zwierząt

Położnictwo i unasienianie zwierząt

W podręczniku tym duży nacisk położono na wiadomości dotyczące reprodukcji zwierząt gospodarskich i położnictwa, które niezbędne są dla techników weterynarii oraz inseminatorów, zastosowania prawidłowych zasad przy odchowie i selekcji zwierząt, opieki nad samicą ciężarną, prawidłowym udzieleniu pomocy porodowej i pielęgnacji matki w okresie poporodowym oraz noworodków....

34,90 zł
Zarys patologii zwierząt

Zarys patologii zwierząt

Patologia jest nauką o powstających w czasie choroby zaburzeniach czynności oraz o zmianach morfologicznych tkanek i narządów...

32,00 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.10

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.10

Zbiór zadań do etapu teoretycznego i praktycznego dla osób przygotowujących się do egzaminu potwierdzają­cego kwalifikację R. 10 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych w zawodzie technik weterynarii....

22,90 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.11

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.11

Zestawy testów oraz zadań praktycznych dla osób przygotowujących się do egzaminu potwierdzają­cego kwalifikację R. 11 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej w zawodzie technik weterynarii....

22,90 zł