Produkcja zwierzęca

Atlas rozbioru tuszek drobiowych

Atlas rozbioru tuszek drobiowych

Książka dotytyczy rozbioru tuszek kur, indyków, kaczek, gęsi i strusi Omówiono sposób rozbioru tuszek drobiowych na elementy handlowe. Książka wzbogacona jest ponad 120 ilustracjami poszczególnych elementów, wraz z ich opisem....

35,90 zł
Produkcja zwierzęca część 1

Produkcja zwierzęca część 1

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej, istotnej dla technika rolnika wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej, która pomoże ukształtować profesjonalne umiejętności i postawy zawodowe. Wiedza z zakresu przedmiotu produkcja zwierzęca jest podana w dwóch częściach podręcznika. Jej opanowanie pomoże w realizowaniu przyszłych zadań zawodowych....

Produkcja zwierzęca część 1 Wiadomości podstawowe

Produkcja zwierzęca część 1 Wiadomości podstawowe

Podręcznik dla uczniów klas technik rolnik. Część piersza podręcznika Produkcja zwieręca obejmuje zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt oraz ptaków, żywieniem zwierząt i zoohigieną....

Produkcja zwierzęca część 2

Produkcja zwierzęca część 2

W 2 części podręcznika Produkcja zwierzęca opisano metody chowu i hodowli bydła, chowu owiec, kóz, trzody chlewnej, koni, produkcję drobiarską...

Produkcja zwierzęca część 2 Bydło i trzoda chlewna

Produkcja zwierzęca część 2 Bydło i trzoda chlewna

Część druga podręcznika do produkcji zwierzęcej poświęcona jest zagadnieniom związanym z chowem bydła i trzody chlewnej....

Produkcja zwierzęca część 3

Produkcja zwierzęca część 3

W części 3 podręcznika Produkcja zwierzęca podano informacje dotyczące: produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym, elementów hodowli zwierząt z uwzględnieniem genetyki, formalno-prawnych podstaw chowu zwierząt...

Produkcja zwierzęca. Część 3 Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki

Produkcja zwierzęca. Część 3 Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki

Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie technikum i szkoły policealnej. Część trzecia obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu pszczół i królików....

Prowadzenie produkcji zwierzęcej część 1

Prowadzenie produkcji zwierzęcej część 1

Podręcznik do nauki przedmiotu produkcja zwierzęca do nauki zawodu technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik

48,90 zł
Prowadzenie produkcji zwierzęcej część 2

Prowadzenie produkcji zwierzęcej część 2

Podręcznik do nauki zawodów technik rolnik część druga, technik agrobiznesu i rolnik dotyczy hodowli trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu i koni...

48,90 zł
Rolnictwo część 1 Produkcja zwierzęca Wiadomości podstawowe

Rolnictwo część 1 Produkcja zwierzęca Wiadomości podstawowe

Podręcznika Rolnictwo część 1 obejmuje zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt, żywieniem zwierząt i zoohigieną....

35,90 zł
Rolnictwo część 2 Produkcja zwierzęca Bydło i trzoda chlewna

Rolnictwo część 2 Produkcja zwierzęca Bydło i trzoda chlewna

Rolnictwo część 2 produkcja zwierzęca obejmuje zagadnienia związane z chowem i hodowlą bydła i trzody chlewnej.

35,90 zł
Rolnictwo część 3. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki

Rolnictwo część 3. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki

Część III podręcznika do produkcji zwierzęcej obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu, pszczół i królików....

44,90 zł
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.04.

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.04.

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego- Prowadzenie produkcji rolniczej....

27,90 zł
Zoologia dla uczelni rolniczych

Zoologia dla uczelni rolniczych

Pozycja jest cennym podręcznikiem zoologii przede wszystkim dla studentów uczelni rolniczych, ale także dla studentów wszystkich innych kierunków biologicznych oraz dla uczniów szkół średnich....

39,90 zł