Uprawa owoców, sadownictwo

 Cięcie drzew i krzewów owocowych

Cięcie drzew i krzewów owocowych

Poradnik opisujący cięcie drzew i krzewów owocowych, techniki cięcia, sposoby formowania, zabiegi uzupełniające cięcie, terminy cięcia, formowanie koron, cięcie w sadach towarowych, cięcie jabłoni, wiśni, czereśni, brzoskwini, grusz....

39,90 zł
ABC Sadownictwa

ABC Sadownictwa

Książka dla młodych sadowników, studentów i uczniów szkół ogrodniczych. Opis zakładania i prowadzenie plantacji wszystkich gatunków drzew i krzewów owocowych....

Atlas chorób drzew owocowych

Atlas chorób drzew owocowych

Atlas chorób drzew owocowych zawiera podstawowe informacje o 52 chorobach infekcyjnych występujących w Polsce lub jeszcze u nas niewykrytych ale stanowiących zagrożenie dla rodzimych sadów....

44,90 zł
Atlas czereśni dla sadowników i szkółkarzy

Atlas czereśni dla sadowników i szkółkarzy

W atlasie zaprezentowano 70 najciekawszych odmian czereśni z rejonów świata, które mają zbliżone warunki klimatyczne do Polski...

46,90 zł
Borówka wysoka

Borówka wysoka

Zawarte w książce informacje pomogą w założeniu plantacji borówki. Opisany odmiany borówki wysokiej, metody uprawy, zakładanie i pielęgnację plantacji...

20,90 zł
Brzoskwinia, nektaryna twardka i morela

Brzoskwinia, nektaryna twardka i morela

Książka opisuje metody uprawy brzoskwini i moreli od przygototawnia gleby, przez sadzenie, cięcie i sposoby pielęgnacji. A także choroby i szkodniki brzoskwini i moreli...

15,50 zł
Choroby drzew owocowych

Choroby drzew owocowych

Opis ze zdjęciami chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych drzew owocowych (objawy, warunki rozwoju, metody zapobiegania i integrowane sposoby zwalczania) oraz o choroby przechowywanych owoców....

28,90 zł
Choroby krzewów owocowych

Choroby krzewów owocowych

Książka zawiera opisy czynników sprawczych, zmian chorobowych, metod zapobiegania i zwalczania chorób drzew owocowych. Liczne zdjęcia pomogą w diagnozie chorób....

Choroby roślin sadowniczych

Choroby roślin sadowniczych

Nowoczesna ochrona roślin przed chorobami wymaga od szkółkarza lub sadownika znajomości szkółki czy sadu i wiedzy dotyczącej metod ich ochrony. ...

24,90 zł
Cięcie i formowanie jabłoni - płyta DVD

Cięcie i formowanie jabłoni - płyta DVD

Przeznaczony jest dla profesjonalnych sadowników uprawiających jabłonie. Wszystkie zalecenia prezentowane w niniejszym filmie mają charakter orientacyjny. Należy je dostosować do sytuacji panującej w danym sadzie, wieku uprawy oraz warunków glebowo-klimatycznych....

49,90 zł
Czynniki decydujące o jakości jabłek

Czynniki decydujące o jakości jabłek

Najważniejsze zagadnienia związane z uprawą jabłoni: przygotowanie stanowiska, wybór odmiany i materia u szkółkarskiego, cięcie, przerzedzanie chemiczne i mechaniczne, nawożenie...

19,90 zł
Fizjologia roślin sadowniczych tom 1

Fizjologia roślin sadowniczych tom 1

W tomie 1 omówiono podstawowe pojęcia i nomenklaturę dotyczącą rozwoju roślin, regulatory roślinne, wzrost i różnicowanie się części nadziemnej, budowę i rozwój korzen ...

Fizjologia roślin sadowniczych tom 2

Fizjologia roślin sadowniczych tom 2

W tomie 2 omówiono: rozwój owocu, oddychanie, zastosowanie bioregulatorów do kontroli wzrostu i owocowania drzew, biologię nasion ...

67,50 zł
Grusze

Grusze

Publikacja zawiera najnowsze informacje na temat odmian gruszy i nowoczesnej uprawy sadów gruszowych...

33,90 zł
Intensywna uprawa śliw

Intensywna uprawa śliw

Niezbędne informacje dotyczące założenia intensywnego sadu śliwowego, z którego owoce można zbierać ręcznie lub kombajnem. Sugerowany jest wybór najwartościowszych odmian spośród wielu opisanych w niniejszej książce....

29,90 zł
Jabłoń w każdym ogrodzie

Jabłoń w każdym ogrodzie

Nowoczesny sposób uprawy jabłoni na działce to odpowiedni dobór odmian odpornych na choroby i stosowanie takich metod ochrony, które byłyby łatwe do zastosowania, sku­teczne i jednocześnie niegroźne dla użytkowników....

Jabłonie

Jabłonie

Informacje zawarte w tej książce poszerzą wie­dzę na temat odmian jabłoni, pomogą w podjęciu decyzji o wyborze od­miany do sadu, a jednocześnie pozwolą z sukcesem wprowadzić ją do produkcji.     ...

39,00 zł
Kalendarz biodynamiczny 2021

Kalendarz biodynamiczny 2021

Kalendarz księżycowy (biodynamiczny) działkowca na 2021 rok podpowiada jak wykorzystać siły księżyca w uprawie roślin i przedstawia terminarz prac ogrodniczych na każdy miesiąc roku....

Konferencja borówkowa - Dywersyfikacja

Konferencja borówkowa - Dywersyfikacja

Konferencja dotycząca uprawy borówki wysokiej zalecenia dotyczące nowych odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, zwalczania szkodników, cięcia krzewów, możliwości prowadzenia zbioru kombajnowego...

Konferencja borówkowa - Nowoczesna uprawa borówki

Konferencja borówkowa - Nowoczesna uprawa borówki

Nowoczesne trendy w uprawie borówki, zakładanie i różne sposoby prowadzenia plantacji borówki amerykańskiej.