Użytki zielone

Międzyplony w praktyce

Międzyplony w praktyce

Praktyczny, bogato ilustrowany przykładami zastosowania międzyplonów poradnik dla rolników chcących wprowadzać w swoich gospodarstwach nowe technologie uprawy....

105,00 zł
Uprawa roli i roślin z elementami herbologii

Uprawa roli i roślin z elementami herbologii

Książka ma być źródłem wiedzy umożliwiającym opano­wanie podstawowych zagadnień z zakresu uprawy roli i roślin oraz herbologii...

65,00 zł
Nawożenie użytków zielonych

Nawożenie użytków zielonych

Użytki zielone w Polsce pozostają ciągle niedocenianym źródłem pasz dla zwierząt trawożernych. Ważnym czynnikiem pratotechnicznym decydują­cym o ich produkcyjności jest nawożenie. ...

55,00 zł
Użytki zielone - mistrzowski plon i jakość

Użytki zielone - mistrzowski plon i jakość

Zbiór porad jak użytkować łąki i pastwiska, aby uzyskiwać wysoki plon i paszę dobrej jakości, co przełoży się na większą produkcję mleka czy przyrosty mięsa....

50,00 zł
Trawy Właściwości, występowanie i wykorzystanie

Trawy Właściwości, występowanie i wykorzystanie

Opisami właściwości gatunków traw, klucze do określania gatunków na podstawie cech morfologicznych liści w stadium wegetatywnym, generatywnym oraz cech morfologicznych kłosków i ziarniaków. ...

45,00 zł
Rośliny oleiste

Rośliny oleiste

Obejmuje podstawy wiedzy o olejach, cechy identyfika­cji morfologicznej roślin, hodowli i odmianoznawstwa, technologii produkcji surowca, reprodukcji materiału siewnego, różnych sposobów użytkowania surowca....

41,90 zł
Nasiennictwo Tom 1

Nasiennictwo Tom 1

Książka obejmuje zagadnienia ogólne : światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego....

39,90 zł
Nasiennictwo Tom 2

Nasiennictwo Tom 2

Drugi tom Nasiennictwa obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Z roślin rolniczych omówiono: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych: bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne....

39,90 zł
Gospodarowanie słomą

Gospodarowanie słomą

Podstawowe informacje o właściwościach słomy i kierunkach jej wykorzystania zarówno w rolnictwie, jak i w innych działach gospodarki....

39,90 zł
100 pytań o strączkowe

100 pytań o strączkowe

Poradnik dotyczący uprawy  roślin strączkowych: soi, grochu, bobiku i łubinu

38,00 zł
Użytki zielone – zakładanie, renowacja, użytkowanie

Użytki zielone – zakładanie, renowacja, użytkowanie

Praktyczna publikacja poświęcona pielęgnacji użytków zielonych, przygotowana pod redakcją zespołu Tygodnika Poradnika Rolniczego....

29,90 zł
Kukurydza - nawożenie, odmiany, chwasty, ochrona

Kukurydza - nawożenie, odmiany, chwasty, ochrona

Poradnik powinien przeczytać każdy kto już uprawia albo planuje uwzględnić kukurydzę w strukturze zasiewów.

29,00 zł
Greening

Greening

Jak spełnić wymogi greeningu i zarobić na uprawie roślin kwalifikujących się do zazielenienia

20,00 zł