Użytki zielone

Dokumentacja ochrony upraw polowych

Dokumentacja ochrony upraw polowych

Niniejszy notatnik wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy są zainteresowani prowadzeniem racjonalnej ochrony. Czyli takiej, w której ograniczono do niezbędnego minimum zużycie środków ochrony i ryzyko zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego....

4,90 zł
Zabezpieczanie zdrowych plantacji chmielu przed chorobami wirusowymi

Zabezpieczanie zdrowych plantacji chmielu przed chorobami wirusowymi

Dużym problemem w uprawie roślin rozmnażanych wegetatywnie, a do takich należy chmiel, jest rozprzestrzenianie się niektórych czynników chorobotwórczych przez materiał sadzonkowy...

7,90 zł
Integrowana produkcja lnu oleistego

Integrowana produkcja lnu oleistego

Vademecum wiedzy na temat proekologicznych metod uprawy tej rośliny, zgodnie z wymogami rolnictwa zrównoważonego.

Integrowana uprawa mieszanek zbożowych na paszę dla trzody chlewnej i drobiu

Integrowana uprawa mieszanek zbożowych na paszę dla trzody chlewnej i drobiu

Publikacja dotyczy sposobów uprawy mieszanek zbożowych do zastosowaniu w żywieniu trzody oraz drobiu

9,90 zł
Pilna potrzeba regeneracyjnego wapniowania gleb w Polsce

Pilna potrzeba regeneracyjnego wapniowania gleb w Polsce

Celem niniejszej instrukcji jest zwrócenie uwagi na skutki środowiskowe i zagrożenia jakie niosą gleby wymagające wapnowania regeneracyjnego, a także oszacowanie zapotrzebowania na wapno do wapnowania regeneracyjnego oraz przedstawienie ich udziału w strukturze użytków rolnych....

Uprawa konopi siewnych na włókno i nasiona

Uprawa konopi siewnych na włókno i nasiona

Opis morfologiczny konopi, ich wymagania klimatyczne, glebowe oraz wybór stanowiska i przedplonu. W książce zostały szeroko opisane zagadnienia związane z samą agrotechniką uprawy i zbioru konopi, ich wpływ na jakość włókna i oleju, a także warunki ich odbioru i przerobu w zależności od przeznaczenia. W publikacjo zostały także omówione zasady pozyskiwania zezwoleń na uprawę konopi....

9,90 zł
Strączkowe

Strączkowe

Poradnik dotyczący uprawy roślin strączkowych

10,00 zł
Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt

Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt

Rzepak jako cenne źródło białka i energii można stosować w żywieniu: drobiu, świń, przeżuwaczy, owiec, kaczek, gęsi, zwierząt futerkowych, ryb (np. karpia)....

14,90 zł
Uprawa kukurydzy na kiszonkę z całych roślin

Uprawa kukurydzy na kiszonkę z całych roślin

Zielonka z kukurydzy jest głównym surowcem do sporzą­dzania kiszonki, która stanowi główną bazę paszową w gospo­darstwach specjalizujących się w chowie zwierząt przeżuwaczy....

Kiszonki surowiec technologia produkcji wartość pokarmowa

Kiszonki surowiec technologia produkcji wartość pokarmowa

Baza paszowa oraz jakość kiszonek, produkcja kiszonek z użytków zielonych.

Strączkowe w mistrzowskiej uprawie

Strączkowe w mistrzowskiej uprawie

Zbiór informacji o agrotechnice roślin strączkowych, a co najważniejsze - napisane zostało przez praktyków i ekspertów, którzy na co dzień odnoszą sukcesy w ich uprawie....

17,50 zł
Użytki zielone najwyższej jakości

Użytki zielone najwyższej jakości

Książka opisuje w przystępny sposób metody renowacji użytków zielonych, zwraca uwagę na nowe intensywne odmiany traw i lucerny. Zawiera miniatlas i charakterystykę gatunków traw, roślin motylkowatych, ziół i chwastów. Szczególnie polecana hodowcom bydła, którzy chcą zwiększyć plon zielonej masy z hektara użytków zielonych....

Uprawa uproszczona w systemie rolnictwa precyzyjnego

Uprawa uproszczona w systemie rolnictwa precyzyjnego

Wszystko na temat systemów uprawy roli, dlaczego wprowadzono uproszczenia w uprawie, czym się różni uprawa uproszczona całopowierzchniowa od uprawy pasowej i siewu bezpośredniego...

19,90 zł
Rzepak - uprawa, odmiany, nawożenie

Rzepak - uprawa, odmiany, nawożenie

Niezbędna wiedza dotycząca uprawy rzepaku, odmian, nawożenia ochrony i zbioru

19,95 zł
Użytki zielone

Użytki zielone

Najważniejsze informacje na temat trwałych i przemiennych użytków zielonych. Gatunki, odmiany, nawożenie oraz ochrona....

19,95 zł
Greening

Greening

Jak spełnić wymogi greeningu i zarobić na uprawie roślin kwalifikujących się do zazielenienia

20,00 zł
Uprawa kukurydzy pastewnej na ziarno i CCM

Uprawa kukurydzy pastewnej na ziarno i CCM

Poradnik uprawy kukurydzy na ziarno i CCM, zawiera informacje pomocne w uzyskaniu wysokiego poziomu plonu, o dobrej jakości żywnościowej...

20,00 zł