Użytki zielone

100 pytań o strączkowe

100 pytań o strączkowe

Poradnik dotyczący uprawy  roślin strączkowych: soi, grochu, bobiku i łubinu

38,00 zł
Dokumentacja ochrony upraw polowych

Dokumentacja ochrony upraw polowych

Niniejszy notatnik wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy są zainteresowani prowadzeniem racjonalnej ochrony. Czyli takiej, w której ograniczono do niezbędnego minimum zużycie środków ochrony i ryzyko zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego....

4,90 zł
Gospodarowanie słomą

Gospodarowanie słomą

Podstawowe informacje o właściwościach słomy i kierunkach jej wykorzystania zarówno w rolnictwie, jak i w innych działach gospodarki....

39,90 zł
Greening

Greening

Jak spełnić wymogi greeningu i zarobić na uprawie roślin kwalifikujących się do zazielenienia

20,00 zł
Integrowana produkcja lnu oleistego

Integrowana produkcja lnu oleistego

Vademecum wiedzy na temat proekologicznych metod uprawy tej rośliny, zgodnie z wymogami rolnictwa zrównoważonego.

Integrowana uprawa mieszanek zbożowych na paszę dla trzody chlewnej i drobiu

Integrowana uprawa mieszanek zbożowych na paszę dla trzody chlewnej i drobiu

Publikacja dotyczy sposobów uprawy mieszanek zbożowych do zastosowaniu w żywieniu trzody oraz drobiu

9,90 zł
Kiszonki surowiec technologia produkcji wartość pokarmowa

Kiszonki surowiec technologia produkcji wartość pokarmowa

Baza paszowa oraz jakość kiszonek, produkcja kiszonek z użytków zielonych.

Kukurydza - nawożenie, odmiany, chwasty, ochrona

Kukurydza - nawożenie, odmiany, chwasty, ochrona

Poradnik powinien przeczytać każdy kto już uprawia albo planuje uwzględnić kukurydzę w strukturze zasiewów.

29,00 zł
Międzyplony w praktyce

Międzyplony w praktyce

Praktyczny, bogato ilustrowany przykładami zastosowania międzyplonów poradnik dla rolników chcących wprowadzać w swoich gospodarstwach nowe technologie uprawy....

105,00 zł
Nasiennictwo Tom 1

Nasiennictwo Tom 1

Książka obejmuje zagadnienia ogólne : światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego....

39,90 zł
Nasiennictwo Tom 2

Nasiennictwo Tom 2

Drugi tom Nasiennictwa obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Z roślin rolniczych omówiono: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych: bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne....

39,90 zł
Nawożenie użytków zielonych

Nawożenie użytków zielonych

Użytki zielone w Polsce pozostają ciągle niedocenianym źródłem pasz dla zwierząt trawożernych. Ważnym czynnikiem pratotechnicznym decydują­cym o ich produkcyjności jest nawożenie. ...

55,00 zł
Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt

Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt

Rzepak jako cenne źródło białka i energii można stosować w żywieniu: drobiu, świń, przeżuwaczy, owiec, kaczek, gęsi, zwierząt futerkowych, ryb (np. karpia)....

14,90 zł
Pilna potrzeba regeneracyjnego wapniowania gleb w Polsce

Pilna potrzeba regeneracyjnego wapniowania gleb w Polsce

Celem niniejszej instrukcji jest zwrócenie uwagi na skutki środowiskowe i zagrożenia jakie niosą gleby wymagające wapnowania regeneracyjnego, a także oszacowanie zapotrzebowania na wapno do wapnowania regeneracyjnego oraz przedstawienie ich udziału w strukturze użytków rolnych....