Użytki zielone

Zabezpieczanie zdrowych plantacji chmielu przed chorobami wirusowymi

Zabezpieczanie zdrowych plantacji chmielu przed chorobami wirusowymi

Dużym problemem w uprawie roślin rozmnażanych wegetatywnie, a do takich należy chmiel, jest rozprzestrzenianie się niektórych czynników chorobotwórczych przez materiał sadzonkowy...

7,90 zł
Użytki zielone najwyższej jakości

Użytki zielone najwyższej jakości

Książka opisuje w przystępny sposób metody renowacji użytków zielonych, zwraca uwagę na nowe intensywne odmiany traw i lucerny. Zawiera miniatlas i charakterystykę gatunków traw, roślin motylkowatych, ziół i chwastów. Szczególnie polecana hodowcom bydła, którzy chcą zwiększyć plon zielonej masy z hektara użytków zielonych....

Użytki zielone - mistrzowski plon i jakość

Użytki zielone - mistrzowski plon i jakość

Zbiór porad jak użytkować łąki i pastwiska, aby uzyskiwać wysoki plon i paszę dobrej jakości, co przełoży się na większą produkcję mleka czy przyrosty mięsa....

50,00 zł
Użytki zielone

Użytki zielone

Najważniejsze informacje na temat trwałych i przemiennych użytków zielonych. Gatunki, odmiany, nawożenie oraz ochrona....

19,95 zł
Uprawa uproszczona w systemie rolnictwa precyzyjnego

Uprawa uproszczona w systemie rolnictwa precyzyjnego

Wszystko na temat systemów uprawy roli, dlaczego wprowadzono uproszczenia w uprawie, czym się różni uprawa uproszczona całopowierzchniowa od uprawy pasowej i siewu bezpośredniego...

19,90 zł
Uprawa roli i roślin z elementami herbologii

Uprawa roli i roślin z elementami herbologii

Książka ma być źródłem wiedzy umożliwiającym opano­wanie podstawowych zagadnień z zakresu uprawy roli i roślin oraz herbologii...

65,00 zł
Uprawa kukurydzy pastewnej na ziarno i CCM

Uprawa kukurydzy pastewnej na ziarno i CCM

Poradnik uprawy kukurydzy na ziarno i CCM, zawiera informacje pomocne w uzyskaniu wysokiego poziomu plonu, o dobrej jakości żywnościowej...

20,00 zł
Uprawa kukurydzy na kiszonkę z całych roślin

Uprawa kukurydzy na kiszonkę z całych roślin

Zielonka z kukurydzy jest głównym surowcem do sporzą­dzania kiszonki, która stanowi główną bazę paszową w gospo­darstwach specjalizujących się w chowie zwierząt przeżuwaczy....

Trawy Właściwości, występowanie i wykorzystanie

Trawy Właściwości, występowanie i wykorzystanie

Opisami właściwości gatunków traw, klucze do określania gatunków na podstawie cech morfologicznych liści w stadium wegetatywnym, generatywnym oraz cech morfologicznych kłosków i ziarniaków. ...

50,00 zł
Strączkowe w mistrzowskiej uprawie

Strączkowe w mistrzowskiej uprawie

Zbiór informacji o agrotechnice roślin strączkowych, a co najważniejsze - napisane zostało przez praktyków i ekspertów, którzy na co dzień odnoszą sukcesy w ich uprawie....

17,50 zł
Strączkowe

Strączkowe

Poradnik dotyczący uprawy roślin strączkowych

Rzepak - uprawa, odmiany, nawożenie

Rzepak - uprawa, odmiany, nawożenie

Niezbędna wiedza dotycząca uprawy rzepaku, odmian, nawożenia ochrony i zbioru

19,95 zł
Rośliny oleiste

Rośliny oleiste

Obejmuje podstawy wiedzy o olejach, cechy identyfika­cji morfologicznej roślin, hodowli i odmianoznawstwa, technologii produkcji surowca, reprodukcji materiału siewnego, różnych sposobów użytkowania surowca....

50,00 zł