Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajo­brazu...

34,90 zł
Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 4. Rośliny ozdobne

Podręcznik Architektura krajobrazu, część 4 obejmuje zagadnienia związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska i zastosowaniem naturalnej roślinności w terenach zieleni, rodzajami gleb i ich uprawą, uprawą roślin ozdobnych, ich rozmnażaniem, nawożeniem, pielęgnacją i ochroną, szkółkarstwem ozdobnym, a także przygotowaniem materiału roślinnego do wykonywania dekoracji roślinnych....

55,90 zł
Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 5 poświęcona jest ziel­nym roślinom ozdobnym stosowanym w urządzaniu terenów zieleni. Podano ich cha­rakterystykę, warunki uprawy oraz walory dekoracyjne i zastosowanie....

55,90 zł
Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

Część szósta podręcznika Architektura krajobrazu została opracowana aby nauczyć rozpoznawania poszczegól­nych roślin oraz zapoznać z ich wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania....

53,90 zł
Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu część 7

Architektura krajobrazu cz. 7. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych

53,90 zł
Architektura krajobrazu część 8

Architektura krajobrazu część 8

Zakres tematyczny zagadnień związanych z małą architektura ogrodową w części 8. podręcznika zapoznamy się jedynie z wybranymi zagadnieniami, takimi jak: nawierzchnie (drogi i place), pochylnie, schody i murki ogrodowe, ich rodzaje, konstrukcja oraz projekty wykonawcze...

53,90 zł
Architektura krajobrazu dla każdego

Architektura krajobrazu dla każdego

Książka dla czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem ogrodu. ...

83,90 zł
Dendrologia

Dendrologia

Niektóre rośliny przedstawione zostały tu w inny niż dotychczas sposób, uwzględniający współczesne poglądy botaników.......

59,90 zł
Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

Działalność związana z architekturą krajobrazu wymaga znajomości podstawowych zasad funkcjonowania pojedynczych jednostek gospodarczych oraz gospodarki jako całości...

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Nowe wydanie

Katalog roślin zawiera opis charakterystycznych cech drzew ozdobnych, krzewów oraz bylin wymagania glebowe i słoneczne, wskazania pielęgnacyjne, zastosowanie i sąsiedztwo innych roślin...

69,90 zł
Ogrody Historia architektury i sztuki ogrodowej

Ogrody Historia architektury i sztuki ogrodowej

Autorka zwraca szczególną uwagę na przemiany związku łączącego dom i ogród jako najbliższego środowiska człowieka oraz rolę miast jako jednostek osadniczych i ewoluujących organizmów urbanistycznych....

Podstawy architektury krajobrazu część 1

Podstawy architektury krajobrazu część 1

Pomoc w opanowaniu istotnych w architekturze krajobrazu umiejętności warsztatowych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji      ...

Podstawy architektury krajobrazu część 2

Podstawy architektury krajobrazu część 2

Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu obejmuje zagadnienia związane z: wpływem człowieka na kształtowanie krajobrazu, historią architektury i sztuki ogrodowej, rewaloryzacją i konserwacją zabytkowych założeń ogrodowych....

Podstawy architektury krajobrazu część 3

Podstawy architektury krajobrazu część 3

Trzecia część podręcznika dla szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu obejmuje zagadnienia związane z elementami roślinnymi i architektonicznymi we współczesnym krajobrazie ogrodowym. ...

Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu

Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu

Zagadnienia dotyczące wyceny robót w architekturze krajobrazu, umiejętność sporządzania kosztorysów w procesie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni....

Podstawy projektowania ogrodów Podręcznik

Podstawy projektowania ogrodów Podręcznik

Setki rysunków objaśniających, pełne odniesień schematy i kolorowe zdjęcia sprawiają, że książka jest niezbędna dla każdego ogrodnika, studenta architektury krajobrazu oraz nowo wykwalifikowanego profesjonalisty....

78,90 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 1

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 1

Przez­naczony dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kształcą­cych w zawodzie technik architektury krajobrazu, zagadnienia ogólne związane ze znaczeniem roślin ozdob­nych, z warunkami siedliska, rodzajami gleb i ich uprawą oraz nawo­żeniem...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 2

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 2

Znajomość morfologii i wymagań roślin oraz zagadnienia związane z uprawą roślin ozdobnych i ich rozmnażaniem dla uczniów architektury krajobrazu oraz wszystkich zajmujący się projektowaniem terenów zieleni...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 3

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 3

Poświęcona drzewom i krzewom iglastym w architekturze krajobrazu, zawiera także wprowadzenie do dendrolo­gii, nazewnictwo roślin, podstawową terminologię morfologicz­ną, podstawowe terminy stosowane w architekturze krajobrazu, oraz wskazówki praktycznego zasto­sowania roślin....

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 4

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 4

Nazewnic­two roślin, podstawowa terminologia morfologiczna i termi­ny stosowane w architekturze krajobrazu, zastosowanie drzew i krzewów liściastych w architekturze krajobrazu...