Uprawa owoców, sadownictwo

Szczepienie i inne metody rozmnażania roślin sadowniczych

Szczepienie i inne metody rozmnażania roślin sadowniczych

Sposobem rozmnażania roślin sadowniczych jest szczepienie. Pozwala ono zwiększyć odporność roślin na choroby lub szkodniki, ulepszyć jakość owoców lub przywrócić żywotność  drzew, które przestały plonować....

28,90 zł
Choroby drzew owocowych

Choroby drzew owocowych

Opis ze zdjęciami chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych drzew owocowych (objawy, warunki rozwoju, metody zapobiegania i integrowane sposoby zwalczania) oraz o choroby przechowywanych owoców....

28,90 zł
Program ochrony winorośli

Program ochrony winorośli

Program Ochrony Winorośli przed chorobami, szkodnikami i chwastami na rok 2019

Uprawa gruszy

Uprawa gruszy

Książka nie jest podręcznikiem sadownictwa, a traktuje głównie o tych problemach, które bezpośrednio wiążą się z uprawą gruszy....

29,90 zł
Uprawa truskawek z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony

Uprawa truskawek z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony

  Książka zawiera opisy odmian, różnych metod uprawy truskawek (bez przykrycia, jak i z wykorzystaniem materiałów osłonowych) oraz zalecenia agrotechniczne w tym ochronę truskawek przed chorobami, szkodnikami i chwastami....

Choroby roślin sadowniczych

Choroby roślin sadowniczych

Nowoczesna ochrona roślin przed chorobami wymaga od szkółkarza lub sadownika znajomości szkółki czy sadu i wiedzy dotyczącej metod ich ochrony. ...

29,90 zł
Intensywna uprawa śliw

Intensywna uprawa śliw

Niezbędne informacje dotyczące założenia intensywnego sadu śliwowego, z którego owoce można zbierać ręcznie lub kombajnem. Sugerowany jest wybór najwartościowszych odmian spośród wielu opisanych w niniejszej książce....

29,90 zł
Konferencja borówkowa - Dywersyfikacja

Konferencja borówkowa - Dywersyfikacja

Konferencja dotycząca uprawy borówki wysokiej zalecenia dotyczące nowych odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, zwalczania szkodników, cięcia krzewów, możliwości prowadzenia zbioru kombajnowego...

MiniKiwi uprawa w warunkach Polski

MiniKiwi uprawa w warunkach Polski

Poradnik dotyczący uprawy MiniKiwi (aktinidii). Opisano odmiany aktinidii, metody zbioru oraz przechowywania, a także sposoby wykorzystania...

29,90 zł
Uprawa winorośli

Uprawa winorośli

Książka Uprawa winorośli prezentuje jak dobrać odmiany wnorośli do uprawy w polskich warunkach klimatycznych oraz zawiera szczegółową charakterystykę tych odmian, z uwzględnieniem wykorzystania owoców na cele konsumpcyjne i winiarskie....

30,00 zł
Winorośl i wino

Winorośl i wino

Książka Winorośl i wino jest pomocna przy zakładaniu winnic. Opisano uprawę winorośli, odmiany winorośli, zakładanie winnic, choroby i szkodniki oraz ich zwalczanie, cięcie winorośli, pielęgnacje, nawożenie i nawadnianie oraz zbiór i przechowywanie owoców  ...

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych

W monografii obszernie przedstawiono mało znane gatunki owocowe z rodziny różowatych. Opisano sposoby ich uprawy, ewentualne zagrożenia w czasie prowadzenia sadu czy plantacji, a także korzyści wynikające z zakładania tego typu nasadzeń....

Grusze

Grusze

Publikacja zawiera najnowsze informacje na temat odmian gruszy i nowoczesnej uprawy sadów gruszowych...

33,90 zł
Uprawa winorośli

Uprawa winorośli

Uprawa winorośli to już trzecie wydanie popularnej książki, adresowanej zarówno do plantatorów, jak i winoogrodników - amatorów. To kompendium podstawowej winoroślarskiej wiedzy, popartej trzydziestoletnim doświadczeniem autora. ...

34,90 zł
Szkodniki krzewów owocowych

Szkodniki krzewów owocowych

Książka ta zawiera ogrom wiedzy o szkodnikach krzewów owocowych, opisy ze zdjęciami szkodników, uszkodzeń, metod zapobiegania i zwalczania szkodników ułatwią diagnozę....

34,90 zł
Choroby krzewów owocowych

Choroby krzewów owocowych

Książka zawiera opisy czynników sprawczych, zmian chorobowych, metod zapobiegania i zwalczania chorób drzew owocowych. Liczne zdjęcia pomogą w diagnozie chorób....

Leszczyna

Leszczyna

Książka zawiera wiele pomocnych informacji zarówno dla amatorów jak i osób zainteresowanych uprawą leszczyny i produkcją orzechów laskowych  ...

35,00 zł
Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodnictwie

Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodnictwie

Omówiono m.in. uwarunkowania prawne jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych oraz wymagania dotyczące jakości handlowej owoców i warzyw, roślin ozdobnych, materiału siewnego i szkół­karskiego. ...

35,00 zł
Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2022

Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2022

Program stosowania środków ochrony roślin sadowniczych na rok 2022 stanowi przewodnik na temat ochrony upraw sadowniczych (jabłoni, truskawek, winorośli, grusz, śliw, maliny) przed chorobami i szkodnikami...

35,00 zł
Ogrodnictwo wybrane zagadnienia

Ogrodnictwo wybrane zagadnienia

Praca zbiorowa dotycząca zagadnień związanych z ogrodnictwem.

35,90 zł